LuatVietnam

blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025

Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 (34 trang)
Posted: 13/4/2022 9:45:50 AM | Latest updated: 14/4/2022 1:36:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5431
LuatVietnam

Nghị quyết công bố các chỉ tiêu, định hướng và giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Đáng chú ý, nhiều dự án Luật quan trọng sẽ được xem xét, ban hành trong giai đoạn 2022 - 2025, gồm:

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT;

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN;

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TTĐB;

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai (riêng Luật này sẽ ban hành ngay trong năm 2022);

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm;

- Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);

- Luật Công nghiệp công nghệ số;

- Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

- Luật Thuế tài sản;

...

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5431

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT