LuatVietnam

blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment

Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính (22 trang)
Posted: 14/4/2022 8:06:00 AM | Latest updated: 22/6/2022 8:06:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5434 | Vietlaw: 560
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi khá nhiều quy định về điều kiện, thủ tục kinh doanh dịch vụ bưu chính và trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính, cụ thể bao gồm:

- Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính/giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính;

- Thủ tục cấp giấy phép bưu chính/giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính;

- Những nội dung phải thông báo khi thay đổi đối với doanh nghiệp bưu chính;

- Thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính/giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính;

- Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;

- Trách nhiệm cung cấp thông tin về dịch vụ bưu chính, về người gửi, người nhận;

- Nghĩa vụ công khai, thông báo giá cước dịch vụ bưu chính;

- Khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính;

...

Đáng lưu ý, theo quy định bổ sung tại khoản 18 Điều 1, việc khuyến mại đối với dịch vụ bưu chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.

Trường hợp áp dụng khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá cước tối đa không được vượt quá 50% giá cước gần nhất đã công khai, thông báo.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 02/2012/TT-BTTTTstatus1 ngày 15/3/2012 quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính hết hiệu lực.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTTTT ngày 7/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5434

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND25-12042022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Viễn thông

blue-check Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác của Bộ TTTT
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment
blue-check Từ 1/5/2022, cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến chỉ phải nộp phí bằng 20% phí cấp mới
blue-check Thay mới thủ tục cấp mã, số viễn thông
blue-check Năm 2022 tiếp tục miễn tính phí cấp quyền phát sóng truyền hình cho doanh thu dưới 50 tỷ English attachment
blue-check Bảng mã vùng điện thoại áp dụng từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân bổ số thuê bao mạng viễn thông
blue-check Gỡ bỏ một số quy định liên quan đến quy chuẩn đối với thiết bị viễn thông English attachment
blue-check Thay mới Danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số English attachment
blue-check Mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến thông qua đấu giá English attachment
blue-check Hướng dẫn đăng ký Danh sách cấp giấy đi đường cho nhân viên bưu chính, viễn thông tại Hà Nội
blue-check Công bố Quy chuẩn về thiết bị truy nhập mạng 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về chất lượng mạng di động 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về truy nhập vô tuyến đối với thiết bị 5G English attachment