LuatVietnam

Những ai được hưởng chế độ tử tuất khi người lao động qua đời?

Cập nhật 17/6/2022 | Đăng tải: LVN.5486

hoi Bạn đọc
Bác tôi Trần Văn Uyên, sinh ngày 04.11.1965 tại Thái Bình, nơi đăng ký thường trú: Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai Số CMND: 272178*** cấp ngày 22.9.2007.
Bác tôi mất ngày 27.08.2012 do tai nạn lao động tại công trường - có biên bản điều tra tai nạn lao động chết người do Đoàn Điều tra Tai nạn Lao động TP. Hồ Chí Minh lập ngày 19.11.2012.
Nơi làm việc của bác tôi tại Công ty Cổ phần Lilama 45.1 khoảng 22 năm (hợp đồng lao động không xác định thời hạn) - địa chỉ trụ sở chính 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Bác tôi không có vợ, con. Ông, bà tôi cũng đã mất. Như vậy cho tôi hỏi, mẹ tôi và các anh chị em ruột khác của bác có được quyền thừa kế khoản bảo hiểm của bác không?
Nếu được thì gia đình tôi cần làm những thủ tục gì? liên hệ với cơ quan nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau: Trường hợp ông Uyên đang tham gia BHXH, chết do tai nạn lao động vào ngày 27.8.2012 thì được giải quyết chế độ BHXH theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29.6.2006.

Căn cứ khoản 7, Điều 3 Luật BHXH quy định “Thân nhân là con, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội; người khác mà người tham gia bảo hiểm xã hội phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng”.

Căn cứ Điều 63, Luật BHXH quy định người lao động đang đóng BHXH sau khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

Căn cứ Điều 47, Điều 64, Điều 65 Luật BHXH, thân nhân người đang tham gia BHXH chết do tai nạn lao động thì được hưởng trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động bằng ba mươi sáu tháng lương tối thiểu chung và được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Tháng 4.2013, Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nộp hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân ông Trần Văn Uyên.

Tờ khai của thân nhân (mẫu 09A-HSB) khai bố mẹ đẻ ông Uyên đã chết, không còn các thân nhân khác theo Luật BHXH. Vì vậy, ngày 18.4.2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 168/QĐ-BHXH và thực hiện chi trả trợ cấp mai táng đối với người đã lo mai táng (bà Trần Thị Dung, là em của ông Uyên).

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?