LuatVietnam

blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021

Thư ngỏ của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 (2 trang)
Posted: 31/5/2022 10:31:57 AM | Latest updated: 31/5/2022 1:01:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5462
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội đã có những lưu ý về điểm giống và khác của chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 (Nghị định 34/2022/NĐ-CP) so với năm 2021 (Nghị định 52/2021/NĐ-CP) để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tiện theo dõi.

Theo đó, về đối tượng (các ngành, lĩnh vực được ân hạn) và thời gian ân hạn nộp thuế năm 2022 cơ bản giống như năm 2021, chỉ khác là năm 2022 doanh nghiệp sẽ được tăng thời gian ân hạn (từ 5 lên 6 tháng) đối với số thuế GTGT của tháng 3 - tháng 5 và quý I/2022.

Còn lại, số thuế GTGT của tháng 6 và quý II/2022 được gia hạn 5 tháng; số thuế của tháng 7/2022 được gia hạn 4 tháng và số thuế của tháng 8 được gia hạn 3 tháng (tương tự năm 2021).

Số thuế TNDN tạm nộp của quý I và quý II/2022 cũng sẽ được ân hạn nộp 3 tháng (giống như năm 2021).

Đối với tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2022 (tức 50% số tiền thuê năm 2022) thì được gia hạn 6 tháng (từ 31/5 đến 30/11/2022).

Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế năm 2022 phải nộp chậm nhất vào ngày 30/9/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5462
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Chính sách thuế