LuatVietnam

blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021

Thư ngỏ của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 (2 trang)
Posted: 31/5/2022 10:31:57 AM | Latest updated: 31/5/2022 1:01:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5462
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội đã có những lưu ý về điểm giống và khác của chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 (Nghị định 34/2022/NĐ-CP) so với năm 2021 (Nghị định 52/2021/NĐ-CP) để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tiện theo dõi.

Theo đó, về đối tượng (các ngành, lĩnh vực được ân hạn) và thời gian ân hạn nộp thuế năm 2022 cơ bản giống như năm 2021, chỉ khác là năm 2022 doanh nghiệp sẽ được tăng thời gian ân hạn (từ 5 lên 6 tháng) đối với số thuế GTGT của tháng 3 - tháng 5 và quý I/2022.

Còn lại, số thuế GTGT của tháng 6 và quý II/2022 được gia hạn 5 tháng; số thuế của tháng 7/2022 được gia hạn 4 tháng và số thuế của tháng 8 được gia hạn 3 tháng (tương tự năm 2021).

Số thuế TNDN tạm nộp của quý I và quý II/2022 cũng sẽ được ân hạn nộp 3 tháng (giống như năm 2021).

Đối với tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2022 (tức 50% số tiền thuê năm 2022) thì được gia hạn 6 tháng (từ 31/5 đến 30/11/2022).

Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế năm 2022 phải nộp chậm nhất vào ngày 30/9/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5462

Tệp đính kèm

Lược đồ

Ân hạn thuế 2022Cập nhật đến: 24-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT