LuatVietnam

Những điều cần biết về chế độ hưu trí

Cập nhật 14/6/2022 | Đăng tải: LVN.5474

hoi Bạn đọc
Nhờ cơ quan liên quan thông tin cho tôi về quy định được nghỉ hưu trước tuổi?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định hiện hành, từ năm 2022, lao động nữ phải đóng 30 năm bảo hiểm xã hội, lao động nam phải đóng 35 năm bảo hiểm xã hội thì mới được hưởng lương hưu tối đa 75%.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Việc đóng bảo hiểm xã hội một lần cho những năm còn thiếu chỉ quy định đối với những người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu người lao động đủ tuổi, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu, không phải đóng thêm bảo hiểm xã hội, trừ khi người lao động chưa có nhu cầu nghỉ hưu, vẫn tiếp tục muốn tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ đóng hàng tháng như những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bình thường khác cho đến khi muốn hưởng lương hưu. Với trường hợp này, mức lương hưu sẽ khoảng 59%.

Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, dù ngắt quãng thời gian đóng.

Nhiều trường hợp người lao động đã nghỉ hưu, nhưng doanh nghiệp có nhu cầu ký hợp đồng tiếp và người lao động cũng có nhu cầu làm việc thì vẫn nên hưởng chế độ hưu trí. Người lao động ký hợp lao động tiếp nhưng không cần đóng bảo hiểm xã hội.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ năm 1995 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 22 lần điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người về hưu. Năm 2022, dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng lương hưu đã được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 1.1.2022.

Những người nghỉ hưu trước ngày 1.1.1995 mà sau khi điều chỉnh theo mức chung, nếu mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng còn tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1.1.2022 là nam đủ 60 tuổi 6 tháng, sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng, tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028; nữ đủ 55 tuổi 8 tháng, sau đó, mỗi năm tăng thêm 4 tháng, tuổi nghỉ hưu với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần