LuatVietnam

blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế (1 trang)
Posted: 24/3/2023 9:50:56 AM | Latest updated: 24/3/2023 2:00:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5664
LuatVietnam

Hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân trực tiếp khai quyết toán bao gồm các giấy tờ sau:

(1) Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ;

(2) Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN ;

(3) Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

(4) Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài trong trường hợp cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp;

(5) Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có);

(6) Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài;

(7) Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo quy định tại khoản 9.11 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5664

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Quyết toán thuế TNCNCập nhật đến: 14-Jun-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu