LuatVietnam

blue-check Những lưu ý khi lập hồ sơ thiết kế dự án có công trình ngầm

Công văn số 1893/BXD-KHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc xác định chỉ giới xây dựng phần ngầm theo quy định hiện hành (2 trang)
Posted: 10/6/2022 10:15:35 AM | Latest updated: 16/6/2022 1:44:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5475
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, về nguyên tắc, việc lập hồ sơ thiết kế dự án/công trình xây dựng phải tuân thủ cả quy hoạch xây dựng không gian trên mặt đất và quy hoạch xây dựng không gian ngầm.

Trường hợp tại khu vực xây dựng công trình chưa có quy hoạch xây dựng không gian ngầm thì khi tiến hành lập bản vẽ phần ngầm của công trình/dự án, ngoài việc phải căn cứ các quy định trong quy chuẩn quốc gia, còn phải tuân thủ nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị quy định tại Điều 3 Nghị định 39/2010/NĐ-CPstatus2 .

Trong đó, đảm bảo không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định trong quyết định giao đất/cho thuê đất. Trường hợp có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng... (trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được cơ quan thẩm quyền cho phép (điểm b khoản 5 Điều 3 Nghị định 39/2010/NĐ-CPstatus2 ).

Ngoài ra, sau khi xây dựng, chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ xây dựng phần ngầm của công trình cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm tại địa phương theo quy định tại Thông tư 11/2010/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5475

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng công trình

light-check Quy chuẩn về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
blue-check Công bố danh mục dự án thành phần và tiến độ xây dựng đường Vành đai 3 TP. HCM
blue-check Về thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình nhà máy xử lý rác
blue-check Chủ đầu tư tự quyết định việc tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ
blue-check Danh sách các tỉnh được phân cấp quản lý các thành phần của cao tốc Bắc - Nam
blue-check Công trình xây dựng VPĐH nhà máy được xếp vào loại công trình dân dụng
blue-check Về định mức dự toán khoan đặt ống ngầm
blue-check Cần quy định rõ trách nhiệm bảo hành nhà ở trong hợp đồng xây dựng
blue-check Hủy bỏ TCVN 8819:2011 về thi công mặt đường bê tông nhựa nóng
blue-check Công bố 03 TCVN mới ban hành về thi công nhựa đường
blue-check Những điều cần biết khi xây dựng công trình ngầm
blue-check Những lưu ý khi xác định dự toán công tác đào móng công trình
blue-check Giải thích về định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
blue-check Công trình trường mầm non không được thiết kế phòng học vượt quá tầng 3
blue-check Những lưu ý khi lập hồ sơ thiết kế dự án có công trình ngầm
blue-check Yêu cầu cần tuân thủ khi triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông
blue-check Đường đô thị từ cấp III trở lên phải mời cơ quan chuyên môn nghiệm thu
blue-check Giải thích về cách tính hệ số sử dụng đất của công trình căn cứ theo diện tích sàn
blue-check Các phần diện tích sàn được trừ khi tính hệ số sử dụng đất của công trình
blue-check Cách xác định đơn giá xây dựng chi tiết của gói thầu