LuatVietnam

blue-check Những lưu ý về điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Công văn số 2035/BXD-QHKT ngày 7/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xét gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc (2 trang)
Posted: 20/6/2022 10:12:56 AM | Latest updated: 23/6/2022 9:56:21 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, đối với cá nhân đang sử dụng chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc được cấp theo pháp luật về xây dựng (trước khi có Luật Kiến trúc) thì khi chứng chỉ này hết hạn sẽ được gia hạn theo quy định chuyển tiếp tại Điều 33 Nghị định 85/2020/NĐ-CP .

Hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định 85/2020/NĐ-CP .

Cần biết thêm, theo phương án đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục tại Quyết định số 1963/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 thì cá nhân đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được gỡ bỏ yêu cầu phải thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm.

Về yêu cầu "phát triển nghề nghiệp liên tục", theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 85/2020/NĐ-CP, kiến trúc sư hành nghề phải đạt 04 điểm phát triển nghề nghiệp liên tục (điểm CPD) hàng năm. Những cá nhân nào đạt vượt 4 điểm sẽ được chuyển sang tính tiếp cho năm sau, còn những cá nhân chưa đạt đủ 4 điểm thì phải hoàn thành phần còn thiếu trong năm sau.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thiết kế - Kiến trúc