LuatVietnam

Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?

Cập nhật 9/1/2023 | Đăng tải: LVN.5618

hoi Không nêu tên
Chúng tôi kính nhờ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp cho chúng tôi vấn đề vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật lao động, cụ thể như sau:
1/ Về việc giữ chứng chỉ, văn bằng của người lao động:
Thực tế, trong quá trình làm việc công ty có cử nhân viên đi đào tạo các khóa học bên ngoài, chi phí do công ty chi trả. Kết thúc khóa học, tổ chức đào tạo sẽ cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho nhân viên được đi đào tạo.
Công ty đã và đang giữ những bản gốc chứng chỉ này vì (i) cần thiết để trình nộp đến các cơ quan nhà nước khi có thanh tra, kiểm tra và (ii) tránh việc nhân viên làm thất lạc, hư hỏng.
Vì vậy, việc giữ các chứng chỉ như trên của công ty có vi phạm quy định tại Điều 17 của Bộ luật lao động 2019 hay không?
2/ Về thời gian đi đường của người lao động:
Theo quy định tại Điều 113 khoản 6 "Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm".
Giả sử: Người lao động xin nghỉ tổng cộng 05 ngày, trong đó thời gian đi đường hết 2.5 ngày.
Căn cứ theo quy định thì 0.5 ngày công ty sẽ áp dụng hình thức như thế nào để người lao động được hưởng thêm thời gian đi đường? Công ty cho "Nghỉ có hưởng lương" hay "Không cần trả lương" cho người lao động?

luat Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TP. HCM:

1. Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật lao động 2019: Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động:

“1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

​Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.”.

Việc giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động là chưa phù hợp quy định  tại Điều 17 Bộ luật lao động 2019 nêu trên.

2. Theo quy định tại khoản 6 Điều 113 Bộ luật lao động 2019: Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo khoản 6 Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thỏa thuận theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Công ty được biết./.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở
otvet Mắc bệnh dài ngày được nghỉ ốm bao lâu?
otvet Lương hưu có tăng vào năm 2023?
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH đối với người hưởng lương nhà nước
otvet Người lao động bị Covid-19 được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?
otvet Làm việc tại công ty nước ngoài có được tính phép năm?