LuatVietnam

blue-check Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của công đoàn

Thông báo số 37/TB-VPCP ngày 20/2/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (8 trang)
Posted: 20/2/2023 11:27:39 AM | Latest updated: 21/2/2023 8:40:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5641
LuatVietnam

Văn bản thông báo các nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp thực hiện trong năm 2023 giữa Chính phủ và Công đoàn, đặc biệt ưu tiên 03 nhiệm vụ sau đây:

- Đẩy nhanh thực hiện các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm bền vững, năng suất, chất lượng cao cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn liên quan các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp đang bị suy giảm; mở rộng thị trường; cùng với đó là nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập.

- Tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động để công nhân "an cư lạc nghiệp".

- Từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao để nâng cao đời sồng tinh thần và sức khỏe người lao động.

Ngoài ra, một số kiến nghị quan trọng của Tổng Liên đoàn Việt Nam sẽ được Chính phủ xem xét, nghiên cứu, như: đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; sửa đổi chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, đặc biệt là trốn đóng, chậm đóng, trục lợi BHXH; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị giảm giờ làm, mất việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng; ...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5641

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Tiêu chí bình chọn chủ doanh nghiệp tại TP. HCM được Liên đoàn Lao động tuyên dương năm 2023
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
blue-check Chế độ báo cáo hoạt động định kỳ của công đoàn tại TP. HCM
blue-check [Dự thảo] Điều lệ Công đoàn (sửa đổi)
blue-check Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn TP. HCM nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check 100% doanh nghiệp tại Tp. HCM có từ 25 lao động trở lên sẽ phải lập công đoàn cơ sở
blue-check Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của công đoàn
blue-check Những việc cần làm của công đoàn nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động
blue-check Từ 1/1/2023, chế độ phụ cấp công đoàn được áp dụng theo quy định mới
blue-check Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội điểm cho công đoàn tại TP. HCM
blue-check Chế độ phụ cấp dành cho cán bộ công đoàn từ 1/1/2023
blue-check Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm công đoàn các cấp
blue-check Hướng dẫn sử d5ng kinh phí công đoàn chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động
blue-check Sẽ tổ chức Tọa đàm và tập huấn kỹ năng tổ chức thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn vào tháng 11/2022
blue-check Đoàn viên các nghiệp đoàn tại TP. HCM sẽ được tặng quà tết trị giá 700.000đ
blue-check Kế hoạch thăm và tặng quà tết 2023 cho doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động TP. HCM
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 (dành cho công đoàn cấp trên)
blue-check Các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho đoàn viên trong quý 4/2022
blue-check Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
blue-check [TP. HCM ] Công đoàn phải nhắc nhở đoàn viên chấp hành pháp luật giao thông bằng nhiều hình thức