LuatVietnam

blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan

Công văn số 3361/TCHQ-GSQL ngày 12/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng gửi kho ngoại quan (3 trang)
Posted: 15/8/2022 3:45:48 PM | Latest updated: 19/8/2022 12:05:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5519
LuatVietnam

Công văn nhắc nhở Chi cục Hải quan trên cả nước phải kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ) và Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Trong đó, lưu ý một số trách nhiệm sau đây:

- Cập nhật thông tin hàng hóa getin kho bãi lên Hệ thống VASSCM ngay sau khi hoàn thành việc xếp dỡ hàng hóa;

- Cập nhật kịp thời thông tin hàng hóa rút khỏi container đưa vào kho, thông tin getout kho bãi lên Hệ thống VASSCM;

- Cập nhật cả thông tin getout trên Hệ thống đối với hàng hóa tiêu hủy;

- Kết nối phần mềm quản lý của doanh nghiệp với Hệ thống VASSCM theo đúng quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 .

Các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan không thực hiện đầy đủ trách nhiệm hoặc không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định sẽ bị xem xét buộc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5519

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật
blue-check Cho phép công ty cảng nộp thông báo thay đổi cửa khẩu xuất cho chủ hàng
blue-check Kiến nghị sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã sản xuất được
blue-check Mua bán với DNCX phải mở tờ khai XNK tại chỗ
blue-check Kiến nghị làm rõ các sản phẩm muối phải nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam English attachment
blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK English attachment
blue-check Doanh nghiệp XNK chỉ có thể đóng MST khi được Hải quan xác nhận không nợ thuế
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng