LuatVietnam

blue-check Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên lao động tại Liên đoàn Lao động TP. HCM

Quyết định số 195/QĐ-LĐLĐ ngày 6/5/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (3 trang)
Posted: 18/5/2022 3:52:20 PM | Latest updated: 19/5/2022 4:28:13 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Nội quy này quy định các quyền và nghĩa vụ của cán bộ, đoàn viên, người lao động khi đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh... tại Liên đoàn Lao động TP. HCM.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 6-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm