LuatVietnam

blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK phải chịu thêm tiền phạt English attachment

Công văn số 1799/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý kiến nghị miễn tiền phạt (2 trang)
Posted: 23/5/2022 9:11:21 AM | Latest updated: 26/5/2022 7:57:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456 | Vietlaw: 562
LuatVietnam

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 STT31 của Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021, tại thời điểm nhập khẩu tại chỗ hàng hóa SXXK, nếu doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu nhưng chưa nộp thuế GTGT thì nay phải khai nộp bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 .

Theo Tổng cục Hải quan, việc không khai nộp thuế GTGT tại thời điểm nhập khẩu tại chỗ hàng hóa SXXK nêu trên không thuộc các trường hợp miễn xử phạt hành chính được quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 3 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1799-19052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xử phạt thuế