LuatVietnam

blue-check Phần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào?

Công văn số 2333/TCHQ-TXNK ngày 15/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phân bổ trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu (2 trang)
Posted: 20/6/2022 7:58:36 AM | Latest updated: 22/6/2022 8:48:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC, đối với máy móc nhập khẩu có kèm phần mềm điều khiển, vận hành thì phải cộng cả trị giá phần mềm đó vào trị giá tính thuế.

Theo Công văn này, trường hợp trị giá phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu có bao gồm phí bản quyền và được sử dụng để cài đặt cho nhiều động cơ, máy móc thiết bị thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp phân bổ trị giá quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 để khai báo trị giá phần mềm nhập khẩu và phải đảm bảo nguyên tắc phân bổ hết trị giá phần mềm đó cho các động cơ được cài đặt.

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 , có 4 phương pháp phân bổ trị giá hải quan bao gồm: (1) phân bổ theo số lượng; (2) phân bổ theo trọng lượng; (3) phân bổ theo thể tích; (4) phân bổ theo trị giá hóa đơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kế toán