LuatVietnam

blue-check Phần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào? English attachment

Công văn số 2333/TCHQ-TXNK ngày 15/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phân bổ trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu (2 trang)
Posted: 20/6/2022 7:58:36 AM | Latest updated: 28/6/2022 4:42:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479 | Vietlaw: 572
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC, đối với máy móc nhập khẩu có kèm phần mềm điều khiển, vận hành thì phải cộng cả trị giá phần mềm đó vào trị giá tính thuế.

Theo Công văn này, trường hợp trị giá phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu có bao gồm phí bản quyền và được sử dụng để cài đặt cho nhiều động cơ, máy móc thiết bị thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp phân bổ trị giá quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 để khai báo trị giá phần mềm nhập khẩu và phải đảm bảo nguyên tắc phân bổ hết trị giá phần mềm đó cho các động cơ được cài đặt.

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 , có 4 phương pháp phân bổ trị giá hải quan bao gồm: (1) phân bổ theo số lượng; (2) phân bổ theo trọng lượng; (3) phân bổ theo thể tích; (4) phân bổ theo trị giá hóa đơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2333-15062022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
blue-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
blue-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính English attachment
blue-check Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
blue-check Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%