LuatVietnam

blue-check Phần mềm tra cứu đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (WIPO Publish) đã được nâng cấp

Công văn số 838/SHTT-TTTT ngày 24/2/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xử lý phản ánh, kiến nghị (1 trang)
Posted: 27/2/2023 9:01:27 AM | Latest updated: 27/2/2023 10:05:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5645
LuatVietnam

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, thời gian qua phần mềm WIPO Publish chậm cập nhật dữ liệu và xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) là do Cục phải tiến hành nâng cấp, chuyển đổi Hệ thống quản trị đơn SHCN đồng thời phải cập nhật lại các mẫu văn bản xử lý đơn SHCN cho phù hợp với sửa đổi tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (có hiệu lực từ 1/1/2023).

Tuy nhiên, hiện nay các vấn đề này đã được giải quyết và phần mềm WIPO Publish đã được cập nhật đầy đủ dữ liệu đến hết tháng 1/2023, gồm cả tiến trình xử lý đơn để các tổ chức, cá nhân có thể theo dõi.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5645

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Sở hữu trí tuệ

blue-check Phần mềm tra cứu đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (WIPO Publish) đã được nâng cấp
blue-check Định mức áp dụng cho dịch vụ xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế bảo hộ tại Việt Nam
blue-check Đăng ký bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu tại TP. HCM được hỗ trợ từ 15 - 30 triệu đồng
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với thu nhập từ nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu English attachment
blue-check Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi 2022) English attachment
blue-check [Hà Nội] 100% sản phẩm OCOP cấp Thành phố sẽ được hỗ trợ kinh phí gắn tem nhãn
blue-check Thay mới thủ tục nghiệm thu kết quả nghiên cứu phát triển tài sản trí tuệ
blue-check Giải đáp về ứng dụng tra cứu nhãn hiệu (WipoPublish)
blue-check Từ 2021, phí sở hữu công nghiệp sẽ thu bằng biên lai điện tử
blue-check Về thủ tục đề nghị Hải quan dừng thông quan hàng hóa xâm phạm nhãn hiệu
blue-check Hải quan chỉ giám sát hàng vi phạm nhãn hiệu khi được TCHQ chấp nhận bảo hộ
blue-check Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 11 (dùng đăng ký nhãn hiệu từ 2021)
blue-check Cục Hải quan từ chối xử lý vi phạm về quyền tác giả
blue-check Phần mềm dạy học có bị tính thuế GTGT?
blue-check TCHQ yêu cầu công khai thủ tục đăng ký bảo vệ SHTT đối với hàng nhập khẩu
blue-check Chấp nhận nhiều hình thức ủy quyền để gắn mã số, mã vạch cho hàng xuất khẩu English attachment
blue-check Tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ bảo hộ SHTT qua bưu điện hoặc nộp online
blue-check Thủ tục đề nghị bảo hộ SHTT đối với hàng nhập khẩu
blue-check Các hồ sơ bảo hộ sở hữu trí tuệ đến hạn trong tháng 4 được gia hạn tự động đến 30/5/2020
blue-check Sửa đổi quy định về yêu cầu giám sát và xử lý hàng hóa xâm phạm quyền SHTTT English attachment