LuatVietnam

blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (6 trang)
Posted: 29/6/2022 9:42:08 AM | Latest updated: 30/6/2022 2:28:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5484
LuatVietnam

Quốc hội đã thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) với tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng.

Đường Vành đai 3 TP. HCM dự kiến dài khoảng 76,34 km, chia thành 08 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công, sẽ giúp kết nối TP. HCM với tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và một số địa phương khác trong vùng.

Dự án được thực hiện từ năm 2022, hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào sử dụng từ năm 2026.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5484

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Trường hợp nào dự án xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? English attachment
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
blue-check Dự án nhà ở quy mô lớn phải được cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định tính khả thi
blue-check Một số lưu ý về chi phí quản lý dự án
blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment
blue-check Định mức chi phí quản lý dự án xác định theo quy định nào? English attachment
blue-check Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư được xác định theo văn bản nào?
blue-check Về chi phí quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng
blue-check Chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi có được thanh toán khi dự án dừng triển khai? English attachment
blue-check Các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn quản lý dự án có bắt buộc độc lập? English attachment
blue-check Ban quản lý dự án kiêm làm chủ đầu tư, tính chi phí quản lý như thế nào?
blue-check Thủ tục thẩm định dự án PPP áp dụng từ 10/12/2021
blue-check Thay mới Quy chế quản lý các khoản thu từ tư vấn và quản lý dự án đầu tư công
blue-check Không bắt buộc thuê nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
blue-check Không khống chế tổng mức đầu tư đối với dự án do chủ đầu tư tự quản lý
blue-check Hình thức Ban quản lý xây dựng chuyên ngành chỉ áp dụng với dự án đầu tư công
blue-check Đã bỏ hình thức ủy thác quản lý dự án xây dựng English attachment
blue-check Doanh nghiệp tự quản lý dự án, xác định chi phí thế nào?
blue-check Tính chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng như thế nào?