LuatVietnam

blue-check Phí bảo trì chung cư được miễn tính thuế

Công văn số 54960/CTHN-TTHT ngày 31/7/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định kinh phí bảo trì (2 trang)
Posted: 4/8/2023 3:22:15 PM | Latest updated: 7/8/2023 9:38:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5757
LuatVietnam

Trường hợp Công ty bán căn hộ chung cư thì giá tính thuế GTGT được xác định là giá bán chưa có thuế GTGT theo quy định tại Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Ngoài ra, lưu ý, theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP thì 2% kinh phí bảo trì chung cư mà người mua đóng góp thuộc diện được miễn tính thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5757

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu