LuatVietnam

Lược đồ | Phí trước bạ ô tô, xe máy

Tổng số 30 bản ghi | Cập nhật đến: 7-Jun-2023

CHÍNH SÁCH
blue-check 3/1/2022 Quy định mới về phí trước bạ từ 1/3/2022: ô tô điện được miễn phí trước bạ lần đầu trong vòng 3 năm English attachment
(Nghị định số 10/2022/NĐ-CP)

Một trong những chính sách đáng chú ý của Nghị định mới về phí trước bạ là cho hưởng mức phí trước bạ 0% trong vòng 3 năm (kể từ 1/3/2022) đối với xe ô tô điện đăng ký lần đầu. 2 năm tiếp theo (kể từ 1/3/2025), ô tô điện sẽ nộp phí trước bạ với mức bằng 50% phí trước bạ lần đầu của ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. Xem thêm

Tuy nhiên, phí trước bạ nộp từ lần thứ hai trở đi của ô tô điện sẽ là 2%, bằng với mức thu từ lần thứ 2 của ô tô chạy xăng, dầu và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022.

Bãi bỏ Nghị định số 140/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 10/10/2016 và Nghị định số 20/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 21/02/2019.

CHÍNH SÁCH (SỬA ĐỔI)
blue-check 7/6/2023 Dự thảo giảm 50% phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2023
(Công văn số 5836/BTC-CST)

Văn bản công bố Tờ trình và Dự thảo Nghị định giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong năm 2023. Xem thêm

Theo đó, nếu Dự thảo được thông qua, ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% mức thu phí trước bạ trong thời gian từ ngày 1/7/2023 đến hết 31/12/2023.

blue-check 22/9/2021 Bộ Tài chính sẽ xem xét việc ân hạn thuế và giảm phí trước bạ cho ô tô sản xuất trong nước
(Công văn số 6738/VPCP-KTTH)

Văn bản giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, xử lý đề xuất cho phép ân hạn nộp thuế TTĐB và giảm phí trước bạ đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch.

HƯỚNG DẪN
blue-check 3/1/2022 Hướng dẫn mức thu lệ phí trước bạ
(Thông tư số 13/2022/TT-BTC)

Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về: đối tượng chịu lệ phí trước bạ; đối tượng miễn lệ phí trước bạ; giá tính và mức thu lệ phí trước bạ. Xem thêm

Theo đó, về đối tượng miễn lệ phí trước bạ, Thông tư quy định rõ tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn hoặc tài sản phân chia khi ly hôn theo bản án của tòa cũng sẽ được miễn phí trước bạ.

Về giá tính phí trước bạ, Thông tư đã quy định rõ giá tính phí trước bạ đối với nhà chung cư và trường hợp mua bán nhà đất nhưng hợp đồng không tách riêng phần giá trị nhà và giá trị đất.

Cụ thể, đối với nhà chung cư, giá tính phí trước bạ là giá không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung. Tuy nhiên, nếu trên hợp đồng mua bán và hóa đơn không tách riêng phần kinh phí này thì phải chịu phí trước bạ trên tổng giá trị hợp đồng.

Đối với trường hợp mua bán nhà, đất nhưng hợp đồng không tách riêng phần giá trị nhà và giá trị đất, nếu tổng giá trị nhà, đất tại hợp đồng mua bán cao hơn tổng giá trị nhà, đất theo giá quy định của UBND tỉnh thì căn cứ theo giá hợp đồng để tính phí trước bạ. Ngược lại, nếu tổng giá trị nhà, đất tại hợp đồng mua bán thấp hơn tổng giá trị nhà, đất theo giá của UBND tỉnh thì phải căn cứ giá của UBND tỉnh để tính phí trước bạ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022. Bãi bỏ Thông tư số 301/2016/TT-BTCstatus1 ngày 15/11/2016 và Thông tư số 20/2019/TT-BTCstatus1 ngày 09/4/2019.

blue-check 27/12/2021 Mức thu phí trước bạ xe ô tô pick-up không phân biệt loại cabin đơn hay kép
(Công văn số 14837/BTC-CST)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CPstatus1 , xe ô tô pick-up chở hàng trọng tải nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu bằng 60% mức thu phí trước bạ đối với xe ô tô con (10%). Từ lần đăng ký thứ hai, mức phí trước bạ là 2%. Xem thêm

Theo đó, quy định thu phí trước bạ đối với ô tô pick-up chở hàng không phân biệt loại cabin đơn hay cabin kép, chỉ phân biệt giữa ô tô pick-up chở người với chở hàng.

blue-check 2/11/2020 Ô tô mua trước 28/6/2020 vẫn có thể được giảm phí trước bạ
(Công văn số 4670/TCT-CS)

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định 70/2020/NĐ-CP, ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% phí trước bạ trong giai đoạn từ 28/6 - 31/12/2020. Xem thêm

Tổng cục Thuế lưu ý, chính sách giảm phí trước bạ nêu trên áp dụng với tất cả các hồ sơ kê khai phí trước bạ ô tô lần đầu được nộp trong khoảng thời gian từ 28/6 - 31/12/2020, không phụ thuộc thời điểm xuất hóa đơn.

blue-check 8/9/2020 Hóa đơn mua ô tô phát hành trước 28/6/2020 vẫn được giảm phí trước bạ
(Công văn số 3712/TCT-CS)

Theo Điều 1, Điều 2 Nghị định 70/2020/NĐ-CP, ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% phí trước bạ trong giai đoạn từ 28/6 - 31/12/2020. Xem thêm

Tổng cục Thuế lưu ý, về nguyên tắc, phí trước bạ được xác định theo thời điểm đăng ký quyền sở hữu (Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CPstatus1 ). Theo đó, tất cả ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đi đăng ký quyền sở hữu từ ngày 28/6 -31/12/2020 đều được giảm 50% phí trước bạ, không phụ thuộc thời điểm xuất hóa đơn mua bán xe.

blue-check 5/11/2014 Miễn thu phí trước bạ xe máy điện đến hết 30/6/2015
(Công văn số 8802/VPCP-KTTH)

Văn bản thông báo miễn thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện đến hết ngày 30/6/2015; sau thời điểm này xe máy điện mới chịu phí trước bạ Xem thêm

Theo đó, chủ xe không phải đến cơ quan Thuế để kê khai lệ phí trước bạ mà chỉ đến cơ quan Công an làm thủ tục đăng ký xe.

blue-check 9/8/2013 Phí trước bạ xe ô tô tính theo Bảng giá do UBND cấp tỉnh ban hành
(Công văn số 2569/TCT-CS)

Trả lời Công ty Á Châu về phí trước bạ xe ô tô, Tổng cục Thuế cho rằng việc Chi cục Thuế thành phố Nha Trang áp dụng Bảng giá tính LPTB do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành để xác định phí trước bạ đối với xe ô tô của Công ty Á Châu là phù hợp Xem thêm

Theo quy định tại điểm 2.3 Khoản 2 Điều 5 Thông tư 124/2011/TT-BTCstatus1 , đối với tài sản là xe ô tô thì giá tính LPTB được căn cứ vào Bảng giá tính LPTB do UBND cấp tỉnh ban hành

blue-check 29/3/2013 Hà Nội và TP. HCM thu lệ phí trước bạ xe ô tô mới theo mức trần 15% English attachment
(Công văn số 1045/TCT-CS)

Văn bản lưu ý với các Cục thuế về việc áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký từ ngày 1/4/2013. Xem thêm

Theo quy định mới tại Nghị định 23/2013/NĐ-CPstatus1 , hướng dẫn tại Thông tư 34/2013/TT-BTCstatus1 thì kể từ 1/4/2013, xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu được áp dụng mức thu LPTB 10%. Tuy nhiên, nếu các địa phương có mức thu trên 10% nhưng không vượt quá 15% thì vẫn giữ nguyên mức thu cũ cho đến khi có Quyết định mới của HĐND. Trường hợp đang áp dụng mức thu trên 15% thì phải chuyển sang áp dụng mức thu 15% cho đến khi HĐND tỉnh quy định mức thu mới

Kể từ lần đăng ký thứ 2, xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi được áp dụng mức thu là 2%. Mức thu này áp dụng thống nhất trên toàn quốc

blue-check 24/5/2012 Lệ phí trước bạ xe ô tô không phân biệt đăng ký lần đầu hay lần thứ hai
(Công văn số 1782/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 124/2011/TT-BTCstatus1 , mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ là từ 10 đến 20% (mức thu cụ thể sẽ do HĐND mỗi tỉnh quyết định, như ở TP. HCM là 15%, Hà Nội 20%). Xem thêm

Mức thu lệ phí trước bạ như trên không phân biệt xe mới 100% đăng ký lần đầu hay đăng ký lại do sang tên, đổi chủ

XEM THÊM
blue-check 31/10/2010 Bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô (TP. HCM)
(Quyết định số 2745/QĐ-CT)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

blue-check 1/10/2014 Bộ Tài chính đề xuất miễn thu lệ phí trước bạ xe máy điện trước ngày 1/7/2015
(Công văn số 13869/BTC-TCT)

Văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trong thời gian từ nay đến 1/7/2015, cụ thể như sau: Xem thêm

Đối với chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện trong thời hạn từ nay cho đến hết ngày 30/6/2015 nếu chủ tài sản đi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ đồng thời không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ mà đến thẳng cơ quan Công an để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định. Kể từ ngày 1/7/2015 trở đi nếu chủ tài sản đi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ và phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật hiện hành.

blue-check 22/11/2011 Điềuchỉnh bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô (TP. HCM)
(Quyết định số 12329/STC-BVG-2)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 31/10/2011 Bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô (TP. HCM)
(Quyết định số 2745/QĐ-CT)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

blue-check 17/10/2011 Bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô (TP. Hà Nội)
(Quyết định số 4601/QĐ-STC)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đối với việc tính, thu lệ phí trước bạ và được áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

blue-check 17/10/2011 Bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô
(Quyết định số 2689/QĐ-CT)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

blue-check 14/10/2011 TP. HCM: điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô
(Quyết định số 2669/QĐ-CT)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

blue-check 8/10/2011 Bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô
(Quyết định số 2447/QĐ-CT)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

blue-check 19/11/2010 Bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô (TP. HCM)
(Quyết định số 4338/QĐ-CT)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

blue-check 7/8/2014 [Hợp nhất] - Tăng trần lệ phí trước bạ xe ô tô lên 20%
(Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-BTC)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 23/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 25/3/2013 vào Nghị định số 45/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

blue-check 16/8/2013 Về phí trước bạ xe ô tô nhận chuyển nhượng của Công ty dầu khí Miền Trung
(Công văn số 2688/TCT-CS)

Văn bản trả lời về lệ phí trước bạ đối với 2 chiếc xe ô tô Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền trung nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH MTV xây dựng công trình Dung Quất

blue-check 4/4/2011 Về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe máy
(Công văn số 1109/TCT-CS)

Hiện nay, tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%. Tuy nhiên, xe máy đăng ký tại thành phố nơi đặt trụ sở UBND cấp tỉnh phải chịu mức 5%

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 1/1/2014 Giảm lệ phí trước bạ xe ô tô tại HCM từ 15% xuống còn 10% kể từ 1/1/2014
(Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND)

Kể từ thời điểm 1/1/2014, mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký mới xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi tại TP. HCM sẽ là 10%, giảm 5% so với mức thu hiện hành 15%. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014, thay thế Quyết định số 84/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011.

stop-check 1/1/2012 Tăng lệ phí trước bạ xe ô tô tại TP. HCM lên 15%, áp dụng từ 1/1/2012
(Quyết định số 84/2011/QĐ-UBND)

So với Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND ban hành trước đó 2 ngày thì Quyết định này vẫn quy định mức lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi là 15% khi đăng ký mới và 10% khi đăng ký từ lần thứ hai, tuy nhiên thời điểm áp dụng là tính từ ngày 1/1/2012, thay vì ngày 29/12/2011 như Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND . Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2012 và thay thế Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND ngày 19.12.2011 về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

stop-check 29/12/2011 Tăng lệ phí trước bạ xe ô tô tại TP. HCM lên 15%
(Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND)

Theo quyết định này, lệ phí trước bạ xe ô tô đăng ký mới hoặc chuyển từ các tỉnh về là 15%; đăng ký trước bạ từ lần thứ hai trở đi là 10% Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008

stop-check 1/9/2011 Tăng trần lệ phí trước bạ xe ô tô lên 20% English attachment
(Nghị định số 45/2011/NĐ-CPstatus1 )

So với Nghị định 176/1999/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 80/2008/NĐ-CPstatus1 , Nghị định này bổ sung thêm các nhóm tài sản sau đây thuộc diện chịu lệ phí trước bạ: Du thuyền; Máy bay; Khung - máy của tàu thủy, du thuyền, ô tô, xe máy Xem thêm

Các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ tại các Nghị định khác được tổng hợp thành 26 trường hợp cụ thể quy định tại Điều 4 Nghị định này

Mức thu lệ phí trước bạ Nhà đất, xe máy, súng săn vẫn không thay đổi. Riêng ô tô dưới 10 chỗ ngồi sẽ sẽ có khung lệ phí mới là 10 - 20%, so với khung cũ là 10-15%. Dựa theo khung lệ phí này, Hội đồng nhân dân các tỉnh sẽ quy định mức thu cụ thể. Máy bay và du thuyền có mức lệ phí trước bạ là 1%.

Trừ ô tô dưới 10 chỗ ngồi, máy bay và du thuyền, các tài sản khác được áp dụng mức tối đa thu lệ phí trước bạ là 500 triệu đồng/tài sản

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01.09.2011, thay thế Nghị định số 176/1999/NĐ-CPstatus1 và Nghị định số 80/2008/NĐ-CPstatus1 . Các quy định về lệ phí trước bạ nêu tại các Nghị định khác hết hiệu lực kể từ ngày 01.09.2011

stop-check 11/9/2010 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô tại TP. HCM
(Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND)

Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được công bố theo Phụ lục 1, 2, 3 đính kèm quyết định này. Xem thêm

Phương tiện vận tải nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam, giá tính lệ phí trước bạ được xác định bằng (=) giá nhập khẩu tại cửa khẩu (CIF), cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) thuế giá trị gia tăng (không phân biệt đối tượng phải nộp hay được miễn nộp thuế), nhưng không thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ theo bảng giá ban hành kèm theo quyết định này hoặc giá tính lệ phí trước bạ tài sản tương ứng theo bảng giá ban hành kèm theo quyết định này (trong trường hợp tài sản chưa có quy định giá)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 157/2002/QĐ-UBstatus1 ngày 24 tháng 12 năm 2002

stop-check 24/12/2002 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô (địa bàn TP. HCM)
(Quyết định số 157/2002/QĐ-UBstatus1 )
stop-check 26/10/2000 Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy (TP. HCM)
(Quyết định số 59/2000/QĐ-UB-TMstatus1 )