LuatVietnam

Phí ủy quyền bán đất có phải nộp thuế TNDN?

Cập nhật 8/3/2023 | Đăng tải: LVN.5652

hoi Nguyễn Thị Ngọc Diệu (Bến Tre)
Công ty tôi hoạt động môi giới bất động sản, trụ sở chính tại TP. HCM. Trong năm 2022, công ty tôi có ký kết hợp đồng môi giới với các khách hàng là cá nhân có quyền sử dụng đất tại Bình Phước. Để tiện giao dịch pháp lý, công ty tôi ký kết hợp đồng ủy quyền toàn phần về thửa đất đó.
Đến khi bán được thửa đất, công ty tôi xuất 1 hóa đơn dịch vụ môi giới và 1 hóa đơn thù lao ủy quyền. Đến thời điểm nhận sổ đất, Chi cục Thuế ở Bình Phước yêu cầu công ty tôi nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai là 1% của 10% thuế GTGT của phí môi giới và phí thù lao ủy quyền liên quan đến các thửa đất.
Theo tôi tìm hiểu Khoản 1b Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, công ty phải nộp thuế GTGT vãng lai khi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản chứ không phải quy định trên hoạt động kinh doanh bất động sản.
Công ty tôi là nhận môi giới và nhận ủy quyền bất động sản như trên có được xem như là hoạt động chuyển nhượng bất động sản không? Nếu được xem là hoạt động chuyển nhượng bất động sản để nộp thuế thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động chuyển nhượng bất động sản để nộp thuế TNDN vãng lai theo Khoản 2b Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC được tính như thế nào?

luat Cục Thuế tỉnh Bến Tre:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, quy định:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

e) Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật...".

Theo trình bày thì công ty bà có ký hợp đồng môi giới bất động sản cho khách hàng là cá nhân có quyền sử dụng đất và đồng thời ký hợp đồng ủy quyền toàn phần về thửa đất (quyền sử dụng đất).

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp công ty bà khi bán thửa đất (quyền sử dụng đất) được ủy quyền toàn phần thì thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.

Riêng về thuế TNDN thì doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không thuộc đối tượng nộp thuế TNDN.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Kinh doanh bất động sản

otvet Phí ủy quyền bán đất có phải nộp thuế TNDN?
otvet Sẽ siết chặt quản lý chứng chỉ hành nghề và thu thuế đối với cá nhân môi giới BĐS
otvet Khai giá bán đất thấp hơn thực tế có thể bị khép tội trốn thuế
otvet Bán nhà dự án ở ngoài tỉnh, khai thuế GTGT theo Mẫu 01/GTGT
otvet Liên danh trúng thầu dự án nhà ở, xác định chủ đầu tư thế nào?
otvet Phân biệt các trường hợp chuyển nhượng BĐS khai thuế theo Mẫu 01/GTGT và 05/GTGT
otvet Chuyển nhượng dự án nhà ở, khai thuế GTGT tại Cục thuế hay Chi cục thuế?
otvet Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS theo quy định mới
otvet Kinh doanh BĐS không thường xuyên được miễn thành lập doanh nghiệp
otvet Không xác định được giá đất, tính thuế chuyển nhượng căn hộ như thế nào?
otvet Các trường hợp kinh doanh BĐS được miễn thành lập doanh nghiệp kể từ 1/3/2022
otvet Từ 28/1/2022, phạt đến 60 triệu đồng nếu người môi giới BĐS không có chứng chỉ hành nghề
otvet Khu vực nào không được phân lô bán nền?
otvet Làm thế nào để biết dự án căn hộ chung cư đang bị thế chấp?
otvet Mua chung cư bao lâu thì được cấp sổ hồng?
otvet Cho thuê lại nhà xưởng có phải đăng ký kinh doanh BĐS?
otvet Từ 1/1/2021, bỏ vốn pháp định đối với doanh nghiệp bất động sản
otvet Gỡ bỏ vốn pháp định cho kinh doanh BĐS kể từ 2021
otvet Doanh nghiệp FDI có bị hạn chế kinh doanh BĐS?
otvet Có bắt buộc nộp lại hợp đồng mua bán căn hộ cho chủ đầu tư sau khi được cấp sổ hồng?