LuatVietnam

blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023

Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 7/3/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023 (15 trang)
Posted: 9/3/2023 10:54:36 AM | Latest updated: 13/3/2023 7:45:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5653
LuatVietnam

Theo Nghị quyết này, tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2023, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền Phương án miễn, giảm, giãn, hoãn, gia hạn nộp thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2023, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/3/2023.

Bộ Lao động TB&XH thì được giao tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình người lao động bị mất việc, giảm giờ làm, nhất là tại các khu công nghiệp để có phương án hỗ trợ trong trường hợp cần thiết; đồng thời nghiên cứu, báo cáo Chính phủ việc ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH.

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương nghiên cứu chính sách gia hạn nộp thuế TTĐB, ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/3/2023.

Liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm quy định về bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình các giấy tờ này khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5653

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025