LuatVietnam

blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ

Công văn số 552/TCHQ-GSQL ngày 9/2/2023 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm soát, giám sát thực hiện tiêu hủy với phế liệu tồn đọng tại cảng biển (2 trang)
Posted: 7/3/2023 3:30:24 PM | Latest updated: 9/3/2023 10:11:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5653
LuatVietnam

Nhằm ngăn chặn tình trạng thẩm lậu phế liệu tồn đọng vào nội địa, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan các tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy phế liệu tồn đọng tại cảng biển theo đúng quy định.

Đối với lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu, Hải quan nơi quản lý phải xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêu hủy, trong đó xác định rõ danh sách chi tiết container, tên hãng tàu, đơn vị tiêu hủy, thời gian dự kiến, phương án tiêu hủy, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trước khi vận chuyển hàng hóa ra khỏi cảng đi tiêu hủy.

Khi bàn giao phế liệu đi tiêu hủy, Hải quan phải lập Biên bản bàn giao kèm niêm phong của hãng vận tải/ niêm phong hải quan đưa đi tiêu hủy cho Hội đồng xử lý tại địa điểm thực hiện tiêu hủy. Đồng thời, tùy tình hình thực tế để quyết định biện pháp giám sát tiêu hủy là giám sát trực tiếp hoặc giám sát bằng phương tiện kỹ thuật khác như giám sát qua hệ thống camera được kết nối với cơ quan hải quan.

Trước khi cắt niêm phong của hãng vận tải/ niêm phong hải quan để tiêu hủy, phải chụp ảnh cửa container, chụp ảnh niêm phong hải quan; lập biên bản mở container, ghi rõ số hiệu container, số niêm phong; tổ chức việc giám sát công tác tiêu hủy từ khi cắt niêm phong lấy hàng ra khỏi container, đưa hàng vào tiêu hủy, đến khi tiêu hủy xong toàn bộ lô hàng, lập biên bản có xác nhận của các bên liên quan, lưu hình ảnh, biên bản vào hồ sơ xử lý tiêu hủy.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5653

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
light-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu
blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu? English attachment
blue-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
blue-check Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ English attachment
blue-check Có thể nhập khẩu thuốc lá điện tử vào kho ngoại quan để chờ tái xuất
blue-check Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa có cần giấy ủy quyền của Công ty? English attachment
blue-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 đã bị lùi hiệu lực áp dụng đến 30/12/2022
blue-check Thông tin hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ phải tương đồng
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu