LuatVietnam

light-check Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân English attachment

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân (39 trang)
Posted: 18/4/2023 11:06:07 AM | Latest updated: 5/5/2023 9:40:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5693 | Vietlaw: 610
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết về các loại dữ liệu cá nhân; nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân; quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu; cơ chế và biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình cung cấp, xử lý dữ liệu cá nhân.

Theo đó, Điều 3 Nghị định này nghiêm cấm việc mua, bán dữ liệu cá nhân dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Chủ thể dữ liệu cá nhân được quyền phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo, tiếp thị (khoản 8 Điều 9).

Tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân đều phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trừ một số trường hợp xử lý dữ liệu không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu được quy định tại Điều 17 gồm:

- Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác. Bên Kiểm soát, Bên Xử lý dữ liệu, Bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

- Công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

- Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm, phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm.

- Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.

- Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5693

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND13_17042023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân English attachment
light-check Giảm lệ phí đăng ký và duy trì tên miền .vn kể từ 1/6/2023 English attachment
blue-check Kế hoạch triển khai Chiến lược đảm bảo an toàn thông tin mạng đến năm 2025
blue-check Thủ tục "Công bố hợp chuẩn đối với trung tâm dữ liệu"
blue-check Chuyển nhượng tên miền phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Tư vấn giám sát thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
blue-check Kỹ thuật thiết kế các ứng dụng dữ liệu về môi trường
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu các gói phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Đã có hướng dẫn xác định nguyên liệu sản xuất phần mềm được miễn thuế NK
blue-check Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Cẩn trọng khi sử dụng "camera giám sát" English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu English attachment
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment