LuatVietnam

light-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment

Thông tư số 37/2022/TT-BCT ngày 23/12/2022 của Bộ Công thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (82 trang)
Posted: 27/12/2022 11:48:59 AM | Latest updated: 2/2/2023 11:01:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5611
LuatVietnam

Thông tư thay mới Quy tắc chứng nhận xuất xứ và cấp C/O Form AJ trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (Hiệp định AJCEP), bao gồm các Phụ lục:

- Phụ lục I: Quy tắc cụ thể mặt hàng

- Phụ lục II: Mẫu C/O AJ của ASEAN

- Phụ lục III. Mẫu C/O AJ của Nhật Bản

- Phụ lục IV: Thông tin tối thiểu trên C/O

- Phụ lục V: Các sản phẩm công nghệ thông tin

Theo Điều 18 Thông tư này, C/O AJ của ASEAN được cấp 01 bản gốc kèm 02 bản sao; tuy nhiên C/O AJ của Nhật Bản chỉ được cấp 01 bản gốc.

Mẫu C/O AJ và những nội dung trên C/O phải được thể hiện bằng tiếng Anh, bao gồm các thông tin tối thiểu được quy định tại Phụ lục IV.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023 và bãi bỏ Quyết định số 44/2008/QĐ-BCTstatus3 ngày 08/12/2008.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5611

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT37_23122022BCT[E].pdf

Dòng thời gian

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
light-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
light-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment
blue-check Từ 15/10/2022, doanh nghiệp có thể tự in C/O để sử dụng English attachment
blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment
blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment
blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment