LuatVietnam

blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment

Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (6 trang)
Posted: 2/6/2022 9:47:34 AM | Latest updated: 15/6/2022 10:12:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng (chi tiêu) Quỹ phát triển khoa học & công nghệ (KH&CN) được trích lập theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CPstatus2 , bao gồm chi cho các hoạt động sau:

- Thực hiện nhiệm vụ KH&CN (xem Điều 3);

- Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động KH&CN như: xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm nghiệm sản phẩm; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin... (khoản 1 Điều 4);

- Chi mua bí quyết công nghệ, sáng chế, giải pháp kỹ thuật, chương trình phần mềm,... (khoản 2 Điều 4);

- Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ (khoản 3 Điều 4);

- Trả lương, chi thuê chuyên gia khoa học (khoản 4 Điều 4);

- Chi đào tạo nhân lực KH&CN (khoản 5 Điều 4);

- Chi cho hoạt động sáng kiến (khoản 6 Điều 4);

- Chi cho hoạt động hợp tác về KH&CN (khoản 7 Điều 4);

- Chi cho đánh giá, thử nghiệm, giám định, quảng bá, thương mại hóa sản phẩm mới, công nghệ mới (khoản 8 Điều 4);

- Chi thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ (Điều 5);

- Chi phục vụ hoạt động quản lý Quỹ như: chi lương, thuê trụ sở làm việc, sắm, sửa chữa vật tư văn phòng... (Điều 6).

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trách nhiệm của doanh nghiệp phải thông báo với Sở KH&CN địa phương khi thành lập Quỹ; xây dựng Quy chế chi tiêu Quỹ; Quy chế nghiệm thu đề án Kh&CN; báo cáo trích lập Quỹ... Chi tiết xem Điều 2.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022 và áp dụng cho việc sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Thay thế Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 15 và Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTCstatus2 ngày 28/6/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT05-31052022BKHCN[EN].pdf

Lược đồ

Quỹ khoa học công nghệCập nhật đến: 5-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

light-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp
blue-check 06 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường KH&CN
blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh
blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment
blue-check Chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa tại Việt Nam đến 2030
blue-check Định hướng phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực đến 2030 English attachment
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ được hưởng thuế GTGT 5%
blue-check [TP. HCM] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép hoạt động các Sàn giao dịch và Trung tâm công nghệ
blue-check Thay mới 16 chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Hướng dẫn việc chứng nhận doanh nghiệp KH&CN
blue-check Các dự án ứng dụng công nghệ cao được ưu tiên phát triển đến 2030
blue-check Quy chế quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
blue-check Thiết bị nghiên cứu khoa học trong nước chưa sản xuất mới được miễn thuế nhập khẩu
blue-check Thủ tục Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP. HCM
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ loại nào được hưởng thuế GTGT 5%?