LuatVietnam

blue-check Quy chế hợp đồng với Đại lý thu BHXH, BHYT (áp dụng từ 12/5/2022)

Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (47 trang)
Posted: 17/5/2022 11:21:43 AM | Latest updated: 19/5/2022 9:06:12 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2022 và thay thế Quyết định số 1599/QĐ-BHXHstatus1 ngày 28/10/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 12-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Bảo hiểm xã hội