LuatVietnam

blue-check Quy chế mẫu về trao đổi thông tin HĐĐT giữa cơ quan thuế với cơ quan chức năng khác

Công văn số 1727/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử (10 trang)
Posted: 31/5/2022 12:43:17 PM | Latest updated: 1/6/2022 12:15:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5464
LuatVietnam

Văn bản ban hành Quy chế mẫu về trao đổi thông tin hóa đơn điện tử giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng khác nhằm phục vụ các mục đích quản lý thuế, giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường...

Nội dung của Quy chế mẫu xem phụ lục đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5464

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check 8 loại hình kinh doanh được khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check Ngành Thuế sẽ quay thưởng "Hóa đơn may mắn" hàng quý kể từ quý II/2022
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết