LuatVietnam

blue-check Quy chế mới về xét duyệt đi nước ngoài đối với cán bộ công chức tại TP. HCM

Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND TP. HCM về việc ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài (25 trang)
Posted: 25/4/2022 4:01:36 PM | Latest updated: 27/4/2022 8:37:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5443
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới quy định về nguyên tắc, điều kiện và thủ tục xét duyệt cho cán bộ, công chức tại TP. HCM đi nước ngoài.

Đối tượng áp dụng bao gồm cả các chức danh quản lý công ty 100% vốn nhà nước và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đáng lưu ý, Điều 4 Quyết định này quy định rất nhiều hành vi cấm đối với bộ, công chức đi nước ngoài, chẳng hạn: sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ vào mục đích kinh doanh hoặc đi nước ngoài về việc riêng; mang theo tiền, tài sản được cơ quan giao quản lý khi đi nước ngoài (trừ mục đích công vụ);...

Ngoài ra, theo Điều 5, các trường hợp sau đây chưa được xét duyệt đi nước ngoài: thuộc đối tượng tạm hoãn xuất cảnh; có liên quan đến vụ việc đang bị thanh tra, kiểm tra; đang trong thời gian xem xét kỷ luật; đang có nghĩa vụ chấp hành án dân sự, kinh tế, hình sự, quyết định xử phạt hành chính, thuế...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2022 và thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-UBNDstatus1 ngày 27/4/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 29-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5443

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Cán bộ - Công chức

blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế
blue-check Kế hoạch điều tra xác minh thu nhập của cán bộ thuế năm 2022
blue-check Cán bộ thuế được bổ nhiệm từ 18/7/2022 phải có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước
blue-check Những vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư phải định kỳ luân chuyển
blue-check Các nhóm viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 15/8/2022 English attachment
blue-check Thủ tục kê khai, xác minh về tài sản và thu nhập của công chức nhà nước (thuộc TP. HCM)
blue-check Hướng dẫn xếp lương đối với công chức ngành kế toán, thuế, hải quan kể từ 1/7/2022
blue-check Quy chế quy hoạch công chức thuộc Kiểm toán nhà nước
blue-check Quy chế mới về xét duyệt đi nước ngoài đối với cán bộ công chức tại TP. HCM
blue-check Năm 2022, công chức tại TP. HCM chỉ được áp dụng hệ số tăng lương là 1,2
blue-check Đến 2023, quan chức có thể kê khai trực tuyến tài sản và thu nhập
blue-check Công chức quản lý nhân sự phải chuyển đổi công tác định kỳ 3 - 5 năm
blue-check Chu kỳ luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ ngành giáo dục là 3 đến 5 năm
blue-check Giải thích những việc cấm làm đối với đảng viên
blue-check Các trường hợp miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo nhà nước từ 3/11/2021
blue-check Những việc cấm làm đối với đảng viên
blue-check Thời hạn luân chuyển định kỳ đối với cán bộ tài chính từ 21/10/2021
blue-check Sửa đổi quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
blue-check Thời hạn luân chuyển định kỳ cán bộ thanh tra: 3 - 5 năm
blue-check Cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế