LuatVietnam

blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)

Quyết định số 1243/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan (42 trang)
Posted: 12/7/2022 8:59:41 AM | Latest updated: 19/7/2022 2:10:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5496
LuatVietnam

Quyết định thay mới Quy chế phổ biến pháp luật cho cá nhân, doanh nghiệp của ngành Hải quan, áp dụng kể từ 30/6/2022.

Theo đó, ngành Hải quan sẽ triển khai phổ biến pháp luật cho cá nhân, doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức như: văn bản, trực tiếp, qua điện thoại, tại trụ sở doanh nghiệp, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham vấn, phổ biến trên website, qua báo chí, phát tờ rơi, ấn phẩm, .... Mỗi hình thức phổ biến sẽ có quy trình, thủ tục khác nhau. Chi tiết xem Chương II.

Việc phổ biến pháp luật của ngành Hải quan nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt các quy định của pháp luật về hải quan, về thuế và pháp luật có liên quan để doanh nghiệp tự giác thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình, tránh phát sinh vi phạm và bị xử phạt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1915/QĐ-TCHQstatus1 ngày 17/10/2007 và Quyết định số 2363/QĐ-TCHQstatus1 ngày 03/7/2013.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5496

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Chính sách Hải quan

blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment
blue-check Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn
blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu English attachment
blue-check Các chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản
blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030
blue-check Thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt DNCX gia công có được hoàn lại khi thực xuất? English attachment
blue-check Vì sao hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK không được miễn thuế?
blue-check Máy móc tạm nhập gia công, nếu chuyển giao cho công ty khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
blue-check Hàng XNK bị hỏa hoạn sẽ không được giảm thuế nếu chậm giám định thiệt hại English attachment
blue-check Trễ hạn làm thủ tục nhập khẩu sẽ bị chuyển luồng kiểm tra
blue-check Lưu ý việc hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ do hủy mua bán
blue-check Chưa thể thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Trà Lĩnh và Sóc Giang tỉnh Cao Bằng
blue-check Có thể khai bổ sung phí bản quyền chung cho nhiều tờ khai hải quan
blue-check Thuê doanh nghiệp khác sản xuất sản phẩm xuất khẩu sẽ không được hoàn thuế nguyên liệu
blue-check Hải quan sẽ tổ chức Hội nghị giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp sau Tết Nguyên đán
blue-check Điều kiện chậm nộp chứng từ hải quan trong mùa dịch English attachment
blue-check Khai hải quan trễ hơn 60 ngày, toàn bộ lô hàng sẽ phải kiểm tra thực tế