LuatVietnam

blue-check Quy chế vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức

Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 4/5/2023 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước (16 trang)
Posted: 5/5/2023 3:25:54 PM | Latest updated: 9/5/2023 9:55:03 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công viên chức (địa chỉ https://ccvc-portal.moha.gov.vn) là hệ thống thông tin được thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm của cán bộ, công viên chức, người lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; do Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý, vận hành để phục vụ công tác quản lý vĩ mô.

Dữ liệu cán bộ, công viên chức... trong Cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ được cập nhật, quản lý theo độ hạn chế tiếp cận và mã hóa một số trường thông tin để đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin trong công tác cán bộ.

Chỉ người được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công viên chức đồng ý bằng văn bản mới được truy cập, nghiên cứu, sử dụng và khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

light-check Danh mục công chức ngành kiểm dịch, kiểm lâm phải định kỳ chuyển đổi công tác
blue-check Quy chế vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức
light-check Quy định mới về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho công viên chức
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo viên công lập
blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
blue-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức English attachment
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ