LuatVietnam

blue-check Quy định chi tiết Luật Điện ảnh 2022 English attachment

Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 (16 trang)
Posted: 3/1/2023 8:35:39 AM | Latest updated: 12/1/2023 4:28:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5619 | Vietlaw: 595
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết Luật Điện ảnh 2022 về các nội dung sau:

1. Nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao để tuyên truyền, giáo dục chính trị; biên tập, dịch, làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới thiệu đất nước, con người Việt Nam.

2. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong hoạt động điện ảnh.

3. Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ nhiệm vụ chính trị theo các phương thức giao, đặt hàng hoặc đấu thầu; quy trình thực hiện lựa chọn dự án sản xuất phim.

4. Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em phổ biến trong rạp chiếu phim.

5. Miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6. Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh truyền hình trong nước.

7. Điều kiện thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng.

8. Thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng.

9. Thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết và hướng dẫn để cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phổ biến trên không gian mạng phù hợp với độ tuổi.

10. Cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người sử dụng dịch vụ.

11. Triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm.

12. Trách nhiệm ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông.

13. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo về việc chiếu phim công cộng.

14. Điều kiện cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam.

14. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Đáng chú ý, theo Điều 9 Nghị định này, tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam trong hệ thống rạp chiếu phim phải đảm bảo mức tối thiểu là 15% tổng số suất chiếu trong năm (áp dụng với giai đoạn từ 1/1/2023 - 31/12/2025) và từ 1/1/2026 phải đạt tỷ lệ tối thiểu 20%.

Về khung giờ, thời lượng phát sóng phim Việt Nam trên các kênh truyền hình trong nước, phim Việt Nam phải được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ và thời lượng phát sóng tối thiểu chiếm 15% so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, từ 1/1/2026 phải chiếm ít nhất 20% (Điều 11).

Đối với doanh nghiệp có hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, Nghị định bắt buộc phải thiết lập các biện pháp kỹ thuật cần thiết để cha, mẹ của trẻ có thể kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi, chẳng hạn cấp tài khoản đa người dùng; gắn yêu cầu về xác nhận độ tuổi truy cập; ... (Điều 14).

Các phim đã được phổ biến trên không gian mạng trước ngày 31/12/2023 thì đến ngày 01/1/2024 phải hoàn thành bổ sung cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim đến người xem trong trường hợp tiếp tục phổ biến (khoản 6 Điều 21).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị định số 54/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 21/5/2010.

Bãi bỏ quy định tại Điều 3 Nghị định số 142/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 09/10/2018; quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8, cụm từ "bản dịch tóm tắt nội dung phim" tại điểm b khoản 2 Điều 9 tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CPstatus2 ngày 12/4/2012; Nghị định số 22/2022/NĐ-CPstatus1 ngày 25/3/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5619

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND131_31122022CP[E].pdf

Dòng thời gian

Văn hóa - Thể thao

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường (tại TP. HCM)
blue-check Quy định chi tiết Luật Điện ảnh 2022 English attachment
light-check Quy định mới về Hội đồng thẩm định kịch bản phim (sử dụng NSNN)
light-check Thay mới các mẫu đơn, giấy phép trong hoạt động điện ảnh
blue-check Danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
blue-check Thay mới Quy trình cấp phép nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình biểu diễn nghệ thuật
blue-check Sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu phim English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tổ chức các cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP. HCM
blue-check Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
blue-check Danh mục TTHC về văn hóa, thể thao, du lịch được ưu tiên thực hiện trực tuyến năm 2022
blue-check Quy định mới về cấp phép và quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng English attachment
blue-check Luật Điện ảnh 2022 English attachment
light-check Luật Thi đua, khen thưởng 2022 English attachment
blue-check Sửa đổi quy trình, biểu mẫu về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa English attachment
blue-check Thay mới 120 quy trình thủ tục trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tại Hà Nội
blue-check Các trường hợp phải hoàn trả tiền cho người mua vé số Vietlott
blue-check Thay mới các thủ tục trong lĩnh vực văn hóa tại Hà Nội
blue-check Các tỉnh sẽ tự cân nhắc việc mở cửa lại quán karaoke, vũ trường tùy tình hình dịch English attachment
blue-check Thủ tục cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài từ 10/2/2022
blue-check [Hà Nội] Các nhà hát, rạp chiếu phim được mở cửa lại từ 10/2/2022