LuatVietnam

Quy định hiện hành về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

Cập nhật 22/2/2023 | Đăng tải: LVN.5645

hoi Nguyễn Biên Cương (Lai Châu)
Tôi đang sử dụng 1 mảnh đất (mua năm 2018), đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm 1 phần diện tích là đất ở và phần còn lại là đất trồng cây hàng năm (vườn - cùng nằm trên một thửa đất). Đất đang sử dụng bình thường, không tranh chấp.
Hiện nay, thời gian sử dụng đất trồng cây hàng năm của tôi đã hết hạn sử dụng. Trong gia đình, vợ chồng tôi là công chức, viên chức; bà nội là công nhân công ty đường bộ mới nghỉ hưu, em gái bị thiểu năng trí tuệ, không lao động được.
Tôi có được phép gia hạn và sử dụng phần diện tích đất trồng cây hàng năm nêu trên không? Quy định như thế nào, ở văn bản nào?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo phản ánh của ông thì thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm 1 phần diện tích đất ở và phần còn lại là đất trồng cây hàng năm (vườn - cùng nằm trên một thửa đất) nhưng không rõ thời hạn sử dụng cụ thể trên Giấy chứng nhận nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông tham khảo như sau:

Tại Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai quy định:

"3. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15/10/2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15/10/2013 theo quy định của Luật Đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15/10/2013".

Tại Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để được giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Dân ngoài tỉnh có được phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở?
otvet Có được khởi kiện cò đất chiếm giữ trái phép sổ đỏ?
otvet Không bắt buộc cập nhật số CCCD trên sổ đỏ
otvet Đất có nguồn gốc giao sản xuất có được phép chuyển nhượng?
otvet Không có tên trên hợp đồng mua đất có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường khi bị thu hồi?
otvet Điều kiện hợp thức hóa đất mua bằng giấy tay
otvet Từ 20/5/2023, căn hộ du lịch sẽ được cấp sổ đỏ
otvet Xác định quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở như thế nào?
otvet Chung cư có được phép cấm khách vãng lai ra vào khuôn viên?
otvet Mỗi tỉnh có quy định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa
otvet Thủ tục bán đất sở hữu chung khi vợ hoặc chồng không minh mẫn
otvet Đất có giấy chứng nhận tạm thời có được xét cấp sổ đỏ?
otvet Đất tự khai hoang có được công nhận quyền sở hữu?
otvet Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính thực hiện như thế nào?
otvet Cơ quan nào đính chính biến động về quyền sử dụng đất?
otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Đất bị lấn chiếm có được tách sổ?