LuatVietnam

blue-check Quy định mới về công trình và hành nghề xây dựng English attachment

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (148 trang)
Posted: 8/3/2021 7:22:52 AM | Latest updated: 20/7/2022 2:07:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5162 | Vietlaw: 504
LuatVietnam

Nghị định này quy định các vấn đề sau:

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng;

- Khảo sát xây dựng;

- Cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

- Xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài;

- Quản lý năng lực hoạt động xây dựng;

- Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định có đề cập đến một số công trình mang khái niệm mới như: Công trình chính của dự án; Công trình ảnh hưởng đến cộng đồng; Công trình xây dựng theo tuyến; Công trình hiệu quả năng lượng (Energy Efficiency Building) ; Công trình tiết kiệm tài nguyên (Resource Efficiency Building); Công trình xanh (Green Building)

Đính kèm 10 phụ lục sau:

- Phụ lục 1: 8 biểu mẫu về thẩm định, phê duyệt dự án

- Phụ lục 2: 13 biểu mẫu về cấp giấy phép xây dựng

- Phụ lục 3: 10 biểu mẫu về cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài

- Phụ lục 4: 7 biểu mẫu về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Phụ lục 5: 2 mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Phụ lục 6: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của người được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

- Phụ lục 7: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của đơn vị được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Phụ lục 8: Bảng ãm ký hiệu sử dụng trên Chứng chỉ xây dựng

- Phụ lục 9: Bảng phân loại dự án đầu tư xây dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành của công trình

- Phụ lục 10: Danh mục các công trình ảnh hưởng lớn đến lợi ích cộng đồng

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/status1 2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/status1 7/2018. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

blue-check 16/2022/NĐ-CPMức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment

Thông tin

Hiệu lực 3-Mar-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5162

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND15_03032021CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Xây dựng công trình

light-check Quy chuẩn về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
blue-check Công bố danh mục dự án thành phần và tiến độ xây dựng đường Vành đai 3 TP. HCM
blue-check Về thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình nhà máy xử lý rác
blue-check Chủ đầu tư tự quyết định việc tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ
blue-check Danh sách các tỉnh được phân cấp quản lý các thành phần của cao tốc Bắc - Nam
blue-check Công trình xây dựng VPĐH nhà máy được xếp vào loại công trình dân dụng
blue-check Về định mức dự toán khoan đặt ống ngầm
blue-check Cần quy định rõ trách nhiệm bảo hành nhà ở trong hợp đồng xây dựng
blue-check Hủy bỏ TCVN 8819:2011 về thi công mặt đường bê tông nhựa nóng
blue-check Công bố 03 TCVN mới ban hành về thi công nhựa đường
blue-check Những điều cần biết khi xây dựng công trình ngầm
blue-check Những lưu ý khi xác định dự toán công tác đào móng công trình
blue-check Giải thích về định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
blue-check Công trình trường mầm non không được thiết kế phòng học vượt quá tầng 3
blue-check Những lưu ý khi lập hồ sơ thiết kế dự án có công trình ngầm
blue-check Yêu cầu cần tuân thủ khi triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông
blue-check Đường đô thị từ cấp III trở lên phải mời cơ quan chuyên môn nghiệm thu
blue-check Giải thích về cách tính hệ số sử dụng đất của công trình căn cứ theo diện tích sàn
blue-check Các phần diện tích sàn được trừ khi tính hệ số sử dụng đất của công trình
blue-check Cách xác định đơn giá xây dựng chi tiết của gói thầu