LuatVietnam

blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng

Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (117 trang)
Posted: 12/7/2022 9:29:28 AM | Latest updated: 3/8/2022 11:44:53 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5495
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết việc đăng tải thông tin dự án, thông tin nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, thông báo mời thầu, hồ sơ mời đàm phán, nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, thời điểm mở thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu... trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các dự án áp dụng Thông tư này bao gồm: dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Lộ trình bắt buộc áp dụng như sau (Điều 25):

- Từ 1/6/2023 bắt buộc cung cấp, đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu quốc gia đối với các dự án phải đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

- Từ 15/8/2023 bắt buộc phát hành trên Hệ thống đấu thầu quốc gia đối với E-KSQT, E-HSMST, E-YCSBNLKN và nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA của các dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất.

Các biểu mẫu được ban hành tại phụ lục đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022 và thay thế các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐTstatus1 ngày 18/9/2020.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐTstatus2 bao gồm: khoản 4 Điều 8, khoản 3 Mục 1 Phụ lục VIII, khoản 2.c Bảng số 01 Mục 2 Chương II Phụ lục VI và khoản 2.c Bảng số 01 Mục 2.3 Chương III Phụ lục VII.

Ghi chú
Xem thêm phần đính chính tại Quyết định số 1373/QĐ-BKHĐT ngày 29/7/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5495

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đấu thầu

blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu quốc gia
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
light-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA
light-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
light-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment
blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản
blue-check Một số vướng mắc vĩ mô sẽ được tháo gỡ trong dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi)
blue-check Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu nhà ở theo quy định nào?
blue-check Thời điểm điều chỉnh giá gói thầu phải trước ngày mở thầu English attachment
blue-check Nguyên tắc quản lý các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư English attachment
blue-check Quy chế đánh giá lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Bổ sung Quy chế đấu thầu mua sắm công trong khuôn khổ các Hiệp định
blue-check Quy trình đấu thầu các dự án công trình chuyên ngành hàng không
blue-check Về căn cứ xác định dự án sử dụng vốn nhà nước phải áp dụng Luật Đấu thầu