LuatVietnam

blue-check Quy định mới về nhận biết rủi ro và biện pháp phòng chống rửa tiền English attachment

Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (18 trang)
Posted: 4/5/2023 7:28:47 AM | Latest updated: 12/5/2023 2:55:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5692 | Vietlaw: 610
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết các nội dung sau đây của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022:

- Nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền;

- Các trường hợp nhận biết khách hàng có dấu hiệu, giao dịch đáng ngờ;

- Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; tiêu chí xác định giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp;

- Quy trình thu thập, xử lý, phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước;

- Căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo trì hoãn giao dịch.

Đáng chú ý, Điều 6 Nghị định này có quy định các mức giá trị giao dịch lớn đáng ngờ (có dấu hiệu rửa tiền), gồm: (i) khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản nhưng không giao dịch trong 6 tháng liên tục nay thực hiện giao dịch nộp, rút hoặc chuyển khoản từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày; (ii) khách hàng chơi trò chơi điện tử, casino, xổ số, đặt cược có giao dịch từ 70 triệu đồng trở lên trong ngày; (iii) khách hàng sử dụng tiền mặt mua hoặc bán kim khí quý, đá quý từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày. Quy định về các mức giá trị giao dịch lớn tại Điều này có hiệu lực từ ngày 1/12/2023.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Nghị định số 116/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 04/10/2013 (trừ quy định về mức giá trị giao dịch tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 3 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023); Nghị định số 87/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 14/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 04/10/2013.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5692

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND19_28042023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Ngoại tệ - vàng

light-check Điều kiện kinh doanh đại lý đổi ngoại tệ của nước có chung biên giới
blue-check Quy định mới về nhận biết rủi ro và biện pháp phòng chống rửa tiền English attachment
blue-check Hướng dẫn các ngân hàng báo cáo tình hình chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ
blue-check Sửa đổi các thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh vàng và đại lý ngoại tệ
blue-check Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối (sửa đổi)
blue-check Các trường hợp và hạn mức được chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài kể từ 15/2/2023 English attachment
blue-check Điều chỉnh thẩm quyền cấp phép hoạt động ngoại hối cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài English attachment
blue-check Điều chỉnh một số quy định về nhập khẩu vàng nguyên liệu và chuyển ngân ra nước ngoài English attachment
blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng
blue-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment
blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi giấy phép thu chi ngoại tệ (dành cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử)
blue-check Sửa đổi thủ tục Đăng ký giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng
blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Nhập khẩu "đồng xu bằng bạc trắng" có phải xin giấy phép?
blue-check Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phép khi nhập khẩu vàng nguyên liệu English attachment
blue-check Từ 15/1/2021, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được cấp trên Hệ thống một cửa quốc gia English attachment
blue-check Sửa đổi biểu mẫu và thủ tục cấp phép XNK ngoại tệ của ngân hàng English attachment
blue-check Nhập vàng nguyên liệu để gia công phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải cáo cáo hàng quý với NHNN English attachment