LuatVietnam

blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (32 trang)
Posted: 6/4/2022 11:07:36 AM | Latest updated: 19/8/2022 11:08:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5431 | Vietlaw: 570
LuatVietnam

Nghị định thay mới các quy định về:

- Điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

- Điều kiện, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp nhà nước;

- Điều kiện, thủ tục bán toàn bộ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Điều kiện và hình thức chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

- Điều kiện, thủ tục giải thể doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Đáng lưu ý, Điều 23 Nghị định này có quy định các tổ chức, cá nhân không được phép tham gia đấu giá mua doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chẳng hạn: Tổ chức tài chính trung gian, cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp; Người được cơ quan đại diện chủ sở hữu uỷ quyền xử lý việc bán doanh nghiệp; Người không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp; Nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế tiếp cận thị trường....

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Thay thế Nghị định số 172/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 13/11/2013 và Nghị định số 128/2014/NĐ-CPstatus1 ngày 31/12/2014.

Bãi bỏ Nghị định số 69/2014/NĐ-CPstatus1 ngày 15/7/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5431

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND23-05042022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng
blue-check Sẽ có tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực
blue-check Yêu cầu của Thủ tướng về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check TP. HCM yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm quyết toán
blue-check Quy chế giám sát các dự án đầu tư công (PPP) đa chủ thể của thành phố Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục bàn giao nợ và tài sản loại trừ của doanh nghiệp cổ phần hóa