LuatVietnam

red-check Quy định về hóa đơn điện tử: cho phép hóa đơn giấy tồn tại đến 30/6/2022 English attachment

Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ (123 trang)
Posted: 20/10/2020 5:36:24 PM | Latest updated: 27/8/2022 11:06:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5069 | Vietlaw: 484
LuatVietnam

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022.

Các Nghị định về hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử loại cũ gồm Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 , Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2022.

Nghị định 119/2018/NĐ-CPstatus2 vẫn không bị bãi bỏ, chỉ gỡ bỏ 2 điều khoản gồm Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 liên quan đến hiệu lực của Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 , Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 .

Tương tự như Nghị định 119/2018/NĐ-CPstatus2 , quy định về chuyển tiếp của Nghị định này cũng cho rằng trong khoảng thời gian từ nay đến trước ngày 30/6/2022, nếu cơ quan Thuế buộc đơn vị nào sử dụng hóa đơn điện tử loại mới thì đơn vị đó sẽ phải áp dụng.

Các doanh nghiệp mới thành lập trong giai đoạn từ nay đến trước 30/6/2022, nếu cơ quan Thuế không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử loại mới thì vẫn có thể sử dụng hóa đơn điện tử loại cũ hoặc hóa đơn giấy tự in như trước đây.

Nghị định đính kèm một số các biểu mẫu

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 125/2020/NĐ-CPQuy định về xử phạt thuế và hóa đơn English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5069

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND123_19102020CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Hóa đơn

blue-check Về các trường hợp được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Điều chỉnh HĐĐT ghi sai số tiền không cần gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế
blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%
blue-check Phải lập HĐĐT thay thế khi cần điều chỉnh hóa đơn mẫu cũ
blue-check Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế
blue-check Điều kiện đăng ký và cách thức lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check 8 loại hình kinh doanh được khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn
blue-check Lộ trình và điều kiện lập HĐĐT từ máy tính tiền English attachment
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót
blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn