LuatVietnam

red-check Quy định về phòng chống tham nhũng English attachment

Nghị định số 59/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (51 trang)
Posted: 3/7/2019 7:34:31 AM | Latest updated: 25/6/2022 1:07:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4746 | Vietlaw: 416
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết về trách nhiệm giải trình; kiểm soát xung đột lợi ích; chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp.

Theo Điều 23 Nghị định này, cán bộ, công chức nhà nước sau khi thôi chức vụ sẽ không được thành lập hay giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp trong thời hạn từ 6 - 24 tháng, tùy lĩnh vực quản lý.

Người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hay gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình (Điều 25).

Cán bộ, công chức nhà nước không được để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ/chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, đơn vị mình (Điều 29).

Các vị trí công tác phải chuyển đổi định kỳ tham khảo Danh mục mới đính kèm theo Nghị định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019.

Thay thế Nghị định số 107/2006/NĐ-CPstatus1 ngày 22/9/2006, Nghị định số 47/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 27/3/2007, Nghị định số 102/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 14/6/2007, Nghị định số 158/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 27/10/2007, Nghị định số 59/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 17/6/2013, Nghị định số 90/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 08/8/2013, Nghị định số 211/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 19/12/2013, Nghị định số 150/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 01/11/2013, Quyết định số 64/2007/QĐ-TTgstatus1 ngày 10/5/2007.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần đính chính tại Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2019
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4746

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND59_01072019CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Cán bộ - Công chức

blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
light-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ
blue-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM