LuatVietnam

blue-check Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn hiệu lực English attachment

Công văn số 315/GSQL-GQ4 ngày 13/3/2023 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc Chứng từ chứng nhận xuất xứ (1 trang)
Posted: 24/3/2023 8:06:59 AM | Latest updated: 27/3/2023 2:40:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5664 | Vietlaw: 604
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay Thông tư 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm nộp C/O áp dụng trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính sẽ xem xét công bố chấm dứt hiệu lực của Thông tư này căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5664

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV315_13032023TCHQ[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Từ 1/5/2023, C/O RCEP của Trung Quốc được cấp theo mẫu mới English attachment
blue-check C/O mẫu D cấp từ 1/4/2023 phải khai báo theo mã HS 2022 English attachment
blue-check Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn hiệu lực English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu từ Chile chỉ sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, không cấp C/O English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng cho C/O Form D
blue-check C/O mẫu B vẫn đang được cấp theo mã HS Phiên bản 2017 English attachment
blue-check Thông báo các mẫu chữ ký, con dấu mới của cơ quan cấp C/O mẫu AK, KV English attachment
blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
blue-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Công bố thủ tục sửa đổi về cấp C/O ưu đãi mẫu AJ
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
blue-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment