LuatVietnam

stop-check Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế

Quyết định số 36/2006/QĐ-BYTstatus1 ngày 14/11/2006 của Bộ Y tế Về việc ban hành "Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế" (13 tr.)
Posted: | Latest updated: 8/12/2022 2:01:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 1654
LuatVietnam

Quy định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt đề cương, tổ chức nghiên cứu, kiểm tra chất lượng, kinh phí thực hiện, thủ tục nghiệm thu, công bố kết quả thử lâm sàng trang thiết bị y tế; quy định quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có trang thiết bị kể cả tổ chức, cá nhân nhận thử và người tham gia thử lâm sàng trang thiết bị y tế.

Các trang thiết bị y tế phải tiến hành thử lâm sàng bao gồm: trang thiết bị y tế mới nghiên cứu chế tạo trong nước và trang thiết bị y tế nhập khẩu có yêu cầu thử lâm sàng. Các trang thiết bị này được hiểu là các loại máy, thiết bị hoặc hệ thống thiết bị, vật liệu, dụng cụ phục vụ công tác phòng bệnh, chẩn đoán điều trị, phục hồi chức năng cho người, kể cả các dụng cụ vật tư được cấy ghép vào cơ thể con người

Ghi chú về hiệu lực
Bị bãi bỏ kể từ ngày 01/02/2023, theo công bố tại Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Công báo số 17+18 ngày 13/12/2006
Hiệu lực 28-Dec-2006
Hết hiệu lực 1-Feb-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 1654
Văn bản thay thế

follow 14/2022/TT-BYT - Bãi bỏ 05 văn bản trong lĩnh vực y tế về thử lâm sàng, hàm lượng Melamine và tổ chức hội thảo y tế

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Y tế

blue-check Sắp có các hướng dẫn mới về mua sắm và đấu thầu thuốc, thiết bị y tế
blue-check Các thuốc dự phòng điều trị Covid-19 sẽ được chuyền sang KCB thông thường
blue-check Sẽ tăng cường giám sát người nhập cảnh có triệu chứng bệnh Marburg
blue-check Những quy định đã sửa đổi trong mua sắm và đấu thầu thuốc, vật tư y tế
blue-check Quy định về đấu thầu thuốc, vật tư y tế sẽ tiếp tục được xem xét sửa đổi
blue-check Các quy định đã được sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho mua sắm thuốc và thiết bị y tế
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện hoạt động của các cơ sở tiêm chủng
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện an toàn sinh học của các phòng xét nghiệm
blue-check Lại sửa đổi nhiều quy định về quản lý trang thiết bị y tế English attachment
blue-check Luật Khám chữa bệnh sẽ được hướng dẫn thực hiện trước 15/9/2023
blue-check BHXH các tỉnh cũng sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn cho đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế
blue-check Thiết bị y tế có thể sẽ được cấp phép lưu hành theo chế độ hậu kiểm
blue-check Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ thủ tục mua sắm, đấu thầu thuốc ngay trong quý 1/2023
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bệnh phổi mô kẽ
light-check Danh mục vị trí việc làm và định mức bố trí nhân viên y tế trong bệnh viện công lập
blue-check Nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa (VTelehealth) sẽ được triển khai trong năm 2023
blue-check Tp. Hà Nội sẽ thanh tra các Phòng khám tư nhân
light-check Thẩm quyền và trình tự làm việc của Hội đồng giám định y khoa English attachment
blue-check Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thiết bị y tế có được ưu đãi thuế?
light-check Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 English attachment