LuatVietnam

red-check Quy định về thuế GTGT English attachment

Nghị định số 209/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (21 trang)
Posted: 19/12/2013 12:45:20 PM | Latest updated: 2/8/2022 2:22:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3388 | Vietlaw: 127
LuatVietnam

So với quy định hiện hành tại Nghị định 123/2008/NĐ-CPstatus1 , Nghị định này có một số điểm mới sau:

- Bán tài sản bảo đảm tiền vay và chuyển quyền góp vốn được bổ sung vào diện không chịu thuế GTGT (Điều 3).

- Hàng hóa mua bán mà điểm giao nhận đều ở ngoài Việt Nam nay được áp dụng thuế GTGT 0%, thay vì trước đây thuộc diện không kê khai thuế GTGT (Điều 6).

- Thuế GTGT đầu vào hình thành TSCĐ là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay đồ, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước cho người lao động trong khu sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân trong khu công nghiệp nếu phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đều được khấu trừ toàn bộ (khoản 1 Điều 9).

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các trường hợp doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng được đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ gồm (khoản 4 Điều 7):

- Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn chứng từ.

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Doanh nghiệp mới thành lập nhưng có đầu tư, mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng thầu, hợp đồng thầu phụ.

- Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế đầu ra, đầu vào.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật thuế GTGT sửa đổi số 31/2013/QH13, chỉ doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên mới đương nhiên được khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Các trường hợp có doanh thu năm thấp hơn nếu muốn kê khai theo phương pháp này bắt buộc phải đăng ký.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014; thay thế Nghị định số 123/2008/NĐ-CPstatus1 ngày 08/12/2008 và số 121/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 27/12/2011.

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 13/8/2013.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Các điều khoản sau đây của Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 , áp dụng từ 15/11/2014:
  • - Điểm a Khoản 2 Điều 3
  • - Điểm b Khoản 2 Điều 9
  • - Điểm c Khoản 1 Điều 9
  • Bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định này kể từ ngày 1/1/2015. Xem quy định mới tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/2/2015.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định này tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 9/2/2017.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3388

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND209_18122013CP[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: ND209_18122013CP[Rev.1, 91/2014/ND/CP, 15/11/2014].doc
Thay đổi lần 2: ND209_18122013CP[Rev.2, 12/2015/ND/CP, 01/01/2015].doc
Thay đổi lần 3: ND209_18122013CP[Rev.3, 10/2017/ND/CP, 01/04/2017].doc

Dòng thời gian

Thuế GTGT

blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Dịch vụ lắp đặt hệ thống tủ điện có thể được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Máy khoan bê tông không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Sử dụng hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế cũng được tính giảm 20% tỷ lệ tính thuế GTGT
blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
blue-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT English attachment
blue-check Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Về việc phân loại mã sản phẩm để giảm thuế GTGT đối với dây bện bằng kim loại
blue-check Văn phòng công chứng có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?