LuatVietnam

blue-check Quy định về thuế nhà thầu (áp dụng từ 1/10/2014) English attachment

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (26 trang)
Posted: 14/8/2014 7:12:27 AM | Latest updated: 10/8/2022 7:07:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3543 | Vietlaw: 161
LuatVietnam

Theo quy định mới, ngoài đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định hiện hành tại Thông tư số 60/2012/TT-BTCstatus1 , các trường hợp sau đây cũng sẽ chịu thuế nhà thầu kể từ ngày 1/10/2014:

- Hàng nhập khẩu được giao theo Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam, thay vì trước đây chỉ áp dụng đối với điều kiện DDP, DAT, DAP của Incoterms

- Nhà thầu nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp tại Việt Nam phân phối hàng hóa tại Việt Nam

- Nhà thầu nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài

Cách tính thuế GTGT cũng được thay đổi. Theo đó, thuế GTGT sẽ tính theo tỷ lệ trực tiếp trên doanh thu với thuế suất từ 2 - 5% (Khoản 2 Điều 11)

Riêng biểu thuế suất về thuế TNDN không có thay đổi so với Thông tư 60/2012/TT-BTCstatus1 .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014, thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTCstatus1 ngày 12/4/2012

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3543

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT103_06082014BTC[VLO].pdf

Dòng thời gian

Thuế Nhà thầu

blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Mua quyền sử dụng tiện ích trên nền tảng nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Thanh lý tài sản tại Việt Nam phải trích nộp 1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu English attachment
blue-check Thuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế?
blue-check Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Các trường hợp cung ứng dịch vụ được miễn thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm
blue-check Dịch vụ chuyển phát chiều từ nước ngoài về Việt Nam không bị tính thuế nhà thầu
blue-check Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài phải thông báo với thuế nếu được miễn, giảm thuế theo Hiệp định
blue-check Nhà thầu nước ngoài được giảm trừ phần việc giao thầu phụ khi tính nộp thuế English attachment
blue-check Không phải nộp thay thuế nếu nhà thầu nước ngoài đủ điều kiện kê khai trực tiếp English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài sẽ được cấp 01 MST cho từng hợp đồng thầu
blue-check Bán bản quyền game hoặc chia sẻ doanh thu đều phải nộp 10% thuế nhà thầu
blue-check Phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu, kể cả khi không có cơ sở thường trú
blue-check Những trường hợp phải khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nước ngoài English attachment
blue-check Dịch vụ miễn phí kèm theo hàng nhập khẩu vẫn phải chịu thuế nhà thầu English attachment
blue-check Liên danh với Việt Nam bán hàng theo điều khoản Incoterms vẫn phải chịu thuế nhà thầu