LuatVietnam

red-check Quy định về xử phạt thuế và hóa đơn English attachment

Nghị định số 125/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (87 trang)
Posted: 21/10/2020 7:31:16 AM | Latest updated: 27/8/2022 11:06:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5070 | Vietlaw: 486
LuatVietnam

Nghị định này thay mới các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, trừ: vi phạm về phí, lệ phí; vi phạm thuế đối với hàng hóa XNK do cơ quan hải quan thu và vi phạm về thủ tục đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh thực hiện cùng với đăng ký doanh nghiệp.

So với hiện hành, mức phạt tối đa trong lĩnh vực thuế và hóa đơn không thay đổi. Cụ thể, lĩnh vực thuế vẫn là 200 triệu (đối với tổ chức) và 100 triệu (đối với cá nhân), lĩnh vực hóa đơn vẫn là 100 triệu (tổ chức) và 50 triệu (cá nhân).

Tuy nhiên, Nghị định có bổ sung một số hành vi mới bị cho là "sử dụng hóa đơn bất hợp pháp", như: sử dụng HĐĐT không đăng ký với cơ quan thuế; sử dụng HĐĐT chưa có mã của cơ quan thuế theo quy định; sử dụng hóa đơn có ngày lập từ sau ngày cơ quan thuế xác định bên bán bỏ địa chỉ kinh doanh... (Điều 4).

Một số hành vi sau thì bị cho là "sử dụng không hợp pháp hóa đơn": sử dụng hóa đơn không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc; hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị HHDV hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên (Điều 4).

Nếu vi phạm về thuế với số tiền thuế thiếu, thuế trốn hoặc tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn từ 100 triệu đồng trở lên hoặc giá trị HHDV bị vi phạm từ 500 triệu đồng trở lên thì bị coi là vi phạm với quy mô lớn (Điều 6).

Đối với vi phạm về hóa đơn, sẽ bị cho là vi phạm với quy mô lớn nếu vi phạm từ 10 số hóa đơn trở lên (Điều 6).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020.

Thay thế Chương I và Chương III Nghị định số 129/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 16/10/2013; Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định số 109/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 24/9/2013; Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 27/5/2016; Thông tư số 166/2013/TT-BTCstatus1 ngày 15/11/2013; Thông tư số 10/2014/TT-BTCstatus1 ngày 17/01/2014; Thông tư số 176/2016/TT-BTCstatus1 ngày 31/10/2016.

Bỏ cụm từ "hóa đơn" tại phần Tên, Căn cứ ban hành, Chương 1, điểm b khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 45; cụm từ "trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm" tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 109/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 24/9/2013.

Bỏ cụm từ "hóa đơn" tại phần Tên, Căn cứ ban hành; khoản 2, 3 Điều 4; cụm từ "đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử; đình chỉ in hóa đơn", "hủy các hóa đơn; thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định" tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 27/5/2016.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần đính chính tại Công văn số 29/CP-KTTH ngày 21/1/2021.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Dec-2020
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5070

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND125_19102020CP[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: ND125/19102020CP[Rev.1/29/CP/KTTH/21/01/2021].docx
Thay đổi lần 2: ND125/19102020CP[Rev.2/102/2021/ND/CP/01/01/2022].docx

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

light-check Cách tính tiền chậm nộp phạt hành chính
light-check Mức phạt hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu hàng hóa chưa xin giấy phép bị phạt thế nào? English attachment
blue-check Về việc xử phạt công trình vi phạm chất lượng gây lún, nứt công trình lân cận
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment