LuatVietnam

Lược đồ | Quy tắc ứng xử

Tổng số 23 bản ghi | Cập nhật đến: 27-Sep-2022

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 17/6/2021 Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội English attachment
(Quyết định số 874/QĐ-BTTTT)

Bộ Quy tắc này đưa ra các ứng xử chuẩn mực mà người tham gia mạng xã hội tại Việt Nam cần phải tuân thủ nhằm phát triển mạng xã hội lành mạnh, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Xem thêm

Bộ Quy tắc này bao gồm các phần:

- Quy tắc ứng xử chung, áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng (Điều 3)

- Quy tắc ứng xử đối với tổ chức, cá nhân (Điều 4)

- Quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công viên chức nhà nước (Điều 5)

- Quy tắc ứng xử đối với các cơ quan nhà nước (Điều 6)

- Quy tắc ứng xử đối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội (Điều 7)

Theo đó, người dùng mạng xã hội cần phải sử dụng họ tên thật; chia sẻ thông tin phải có nguồn chính thống; không sử dụng từ ngữ kích động, bạo lực, phản cảm; không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; không tung tin giả, sai sự thật; không quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép;...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 11/3/2021 Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc English attachment
(Hướng dẫn số QT:QRTD)

Bộ Quy tắc do Ủy ban quan hệ lao động thuộc Bộ Lao động TBXH phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam biên soạn. Xem thêm

Theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 35 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14, người lao động nếu bị quấy rối tình dục được phép thôi việc ngay lập tức mà không cần báo trước. Tuy nhiên, Khoản 9 Điều 3 Bộ Luật này chỉ mới định nghĩa một cách chung chung: "Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận".

Do đó, bộ quy tắc này được cho là cần thiết, doanh nghiệp có thể lồng ghép vào Nội quy lao động hoặc Quy chế làm việc để có cơ sở xử lý và ngăn ngừa các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

HƯỚNG DẪN
blue-check 13/12/2021 Bộ quy tắc ứng xử đối với nghệ sĩ English attachment
(Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL)

Bộ quy tắc này bao gồm những chuẩn mực ứng xử mà các nghệ sĩ, người hoạt động nghệ thuật phải tuân thủ. Xem thêm

Đáng lưu ý, theo Điều 7 Bộ quy tắc này, nghệ sĩ không được lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức.

Trong hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ phải biết giữ gìn danh hiệu, hình ảnh, đấu tranh chống lại cái xấu, những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn trong đời sống xã hội và tuân thủ pháp luật sở hữu trí tuệ, không sáng tác, biểu diễn những tác phẩm không phù hợp với văn hóa, truyền thống dân tộc...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 3/11/2017 Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo English attachment
(Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL)

Quy tắc này bao gồm các chuẩn mực trong hoạt động quảng cáo sản phẩm, áp dụng trên cơ sở tự nguyện. Xem thêm

Theo đó, việc quảng cáo không được chứa các nội dung gây hiểu lầm về đặc điểm sản phẩm, hiệu quả sử dụng, giá trị của sản phẩm, tổng giá tiền thanh toán, điều khoản bảo hành, thương hiệu... (khoản 1 Điều 9).

Nếu quảng cáo về doanh nghiệp, không được chứa các nội dung mang tính phóng đại khiến công chúng hiểu sai về doanh nghiệp (khoản 2 Điều 9).

Khi quảng cáo bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào, không được có hành vi uống rượu bia, hút thuốc lá và các sản phẩm cấm quảng cáo (khoản 5 Điều 9).

Khi quảng cáo sản phẩm dành cho trẻ em, không được mô tả các hành động bạo lực hoặc cổ vũ tính bạo lực hoặc chứa các nội dung có thể gây hại về mặt thể chất, tinh thần, tâm lý, đạo đức của trẻ em (Điều 10).

Nếu quảng cáo bằng hình thức so sánh "trước khi" và "sau khi"... sử dụng sản phẩm, phải phản ánh được sự thay đổi một cách trung thực và thực tế, không được phóng đại (khoản 2 Điều 11).

Việc sử dụng từ "mới" (hoặc những từ có nghĩa tương tự) khi quảng cáo sản phẩm chỉ được áp dụng trong thời gian 1 năm, kể từ thời điểm bắt đầu đưa ra thị trường (khoản 1 Điều 12).

Cụm từ “miễn phí”, “tặng miễn phí” (hoặc tương tự) chỉ được sử dụng trong sản phẩm quảng cáo khi đảm bảo quà tặng không ràng buộc bất kỳ trách nhiệm nào (khoản 2 Điều 12).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 2/3/2017 Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch
(Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL)

Đây là những quy định mang tính chuẩn mực nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch, bao gồm các bộ quy tắc sau: Xem thêm

1. Bộ quy tắc ứng xử đối với khách du lịch.

2. Bộ quy tắc ứng xử đối với cơ sở kinh doanh du lịch.

3. Bộ quy tắc ứng xử đối với doanh nghiệp lữ hành.

4. Bộ quy tắc ứng xử đối với hướng dẫn viên du lịch.

5. Bộ quy tắc ứng xử đối với cơ sở lưu trú du lịch.

6. Bộ quy tắc ứng xử đối với đơn vị vận chuyển khách du lịch.

7. Bộ quy tắc ứng xử đối với nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống.

8. Bộ quy tắc ứng xử đối với điểm mua sắm phục vụ khách du lịch.

9. Bộ quy tắc ứng xử đối với điểm tham quan, điểm du lịch.

10. Bộ quy tắc ứng xử đối với cộng đồng dân cư.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/1/2014 Bộ quy tắc ứng xử 2014
(Văn bản khác số BSCI:2014)

Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên bản 1/2014 hiện hành nhằm đề ra các giá trị và nguyên tắc mà Người tham gia BSCI cố gắng thực hiện trong các chuỗi cung ứng của mình. Xem thêm

Bộ Quy Tắc này đã được Hiệp Hội Thương Mại Nước Ngoài (FTA) phê duyệt vào ngày 28 tháng 11 năm 2013 và thay thế Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên bản 2009 trong tất cả các bản dịch.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI hiện hành bao gồm ba phần thông tin chính:

a) Lời nói đầu, Diễn giải, các Giá trị và việc Thực hiện của Chúng Ta, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh;

b) các Nguyên tắc, đề cập cụ thể hơn về các Đối Tác Kinh Doanh của Người tham gia BSCI và

c) các Điều Khoản Thực Hiện BSCI, Tài liệu tham khảo BSCI và Bảng chú giải thuật ngữ BSCI, là một phần không thể Tách rời của Bộ Quy Tắc này và cung cấp thông tin chi tiết hơn về việc diễn giải và thực hiện BSCI.

Bộ Quy tắc này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2014. Phiên bản tiếng Anh của tài liệu này là một phiên bản có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

blue-check 18/2/2013 Quy tắc ứng xử của công chức Hải quan
(Quyết định số 557/QĐ-TCHQ)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2489/QĐ-TCHQstatus1 ngày 24/12/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Hải quan

blue-check 1/9/2008 Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức ngành GTVT
(Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT)

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành GTVT không vi phạm những điều cán bộ, công chức không được làm quy định tại Điều 37, Điều 40, Mục 3 Chương II Luật Phòng, chống tham nhũng 55/2005/QH11status1 và Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều đảng viên không được làm (đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên). Xem thêm

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký

blue-check 18/6/2021 Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội chỉ "khuyến nghị" áp dụng
(Công văn số 2177/BTTTT-PC)

Công văn đính chính khoản 1 Điều 8 của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021. Xem thêm

Theo đó, các cơ quan, tổ chức chỉ được "khuyến nghị" triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, không bắt buộc áp dụng 100%.

THAM KHẢO
blue-check 28/5/2019 Quy tắc ứng xử học đường English attachment
(Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2019. Xem thêm

Các quy định trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

XEM THÊM
blue-check 23/6/2021 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ
(Quyết định số 758/QĐ-BNV)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2816/QĐ-BNV ngày 29/11/2017.

blue-check 1/5/2021 Quy tắc ứng xử của công chức ngành Thanh tra
(Thông tư số 01/2021/TT-TTCP)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021 và thay thế Quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 09/6/2007.

blue-check 25/12/2020 Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường tại các lễ hội, khu du lịch English attachment
(Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL)

Quy tắc này được khuyến khích áp dụng tại các công trình, địa điểm là nơi diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 16/7/2018 Quy tắc ứng xử của công chức ngành BHXH
(Quyết định số 889/QĐ-BHXH)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3733/QĐ-BHXH ngày 30/6/2008.

blue-check 10/1/2018 Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức TP.HCM
(Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2018.

blue-check 10/3/2017 Quy tắc ứng xử nơi công cộng (TP.Hà Nội)
(Quyết định số 1665/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

blue-check 25/1/2017 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công viên chức TP.Hà Nội
(Quyết định số 522/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

blue-check 13/10/2016 Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước
(Công văn số 04/2016/QĐ-KTNN)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 62/QĐ-KTNN ngày 01/02/2013.

blue-check 1/5/2014 Quy tắc ứng xử của công chức y tế English attachment
(Thông tư số 07/2014/TT-BYT)

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2014. Xem thêm

Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYTstatus1 ngày 27/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về chế độ giao tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định số 29/2008/QĐ-BYTstatus1 ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 27/9/2022 Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
(Công văn số 4827/BTTTT-VP)

Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết đã và đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng đăng tải thông tin tiêu cực, thông tin xấu độc, không lành mạnh trên các trang mạng xã hội (Facebook, Youtube, Tiktok) như: Xem thêm

- Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội;

- Thường xuyên rà quét và yêu cầu các mạng xã hội trong nước, các nền tảng xuyên biên giới gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật, không phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức;

- Xử lý quyết liệt, mạnh mẽ các trường hợp người dùng trong nước phát tán thông tin vi phạm.

- Đẩy mạnh việc truyền thông giúp người dân bỏ lối suy nghĩ mạng xã hội là “vô danh nên vô trách nhiệm”, tăng cường lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực, lan tỏa cộng đồng sống tử tế trên không gian mạng.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin & Truyền thông cho rằng để giải quyết dứt điểm tình trạng này thì cần phải có sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác giáo dục lối sống, văn hóa ứng xử cho mọi người.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 1/1/2009 Bộ quy tắc ứng xử 2009
(Văn bản khác số BSCI:2009)
stop-check 24/9/2008 Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế
(Quyết định số 29/2008/QĐ-BYTstatus1 )

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế”. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế từ Trung ương đến địa phương, gọi tắt là cán bộ, viên chức y tế, có trách nhiệm thực hiện Quy tắc này. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

stop-check 1/1/2008 Quy tắc ứng xử của công chức Hải quan
(Quyết định số 2489/QĐ-TCHQstatus1 )

Quy tắc này quy định các nguyên tắc ứng xử của công chức hải quan khi tiếp xúc với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và hành khách xuất nhập cảnh; quy định các hành vi bị cấm dành cho công chức Hải quan khi đang làm nhiệm vụ. Đặc biệt, bản Quy tắc này có quy định hình thức nghe và trả lời điện thoại của công chức Hải quan khi gọi hoặc tiếp nhận các cuộc gọi trong giờ làm việc. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008