LuatVietnam

blue-check Quy trình cấp phép thành lập trường có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. HCM

Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố (đợt 5) (61 trang)
Posted: 16/5/2022 11:28:57 AM | Latest updated: 17/5/2022 8:58:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5452
LuatVietnam

Quyết định công bố 07 Quy trình giải quyết thủ tục về sáp nhập, chia, tách, giải thể trường THPT chuyên và cho phép thành lập, giải thể, chuyển đổi trường mầm non, phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. HCM.

Nội dung từng quy trình thủ tục xem phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 10-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5452
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo