LuatVietnam

blue-check Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình tại Hà Nội

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 6/2/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Thành phố Hà Nội (19 trang)
Posted: 20/2/2023 10:54:30 AM | Latest updated: 20/2/2023 3:16:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5641
LuatVietnam

Quyết định này ban hành Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công TP. Hà Nội (xem Phụ lục I), bao gồm 03 quy trình áp dụng riêng cho các trường hợp như sau:

(1) Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn TP. Hà Nội (mục I);

(2) Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho người nước ngoài cư trú tại Hà Nội (mục II);

(3) Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan tố tụng (mục III).

Sơ đồ các bước của Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến được trình bày tại Phụ lục 2.

Cần lưu ý, để được nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công TP. Hà Nội, cá nhân buộc phải có Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5203/QĐ-UBNDstatus1 ngày 26/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5641

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Hộ tịch

blue-check Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được đòi hộ khẩu khi giải quyết TTHC
blue-check [Dự thảo] Luật Căn cước công dân (sửa đổi 2023)
blue-check 05 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần chủ dữ liệu đồng ý English attachment
blue-check Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình tại Hà Nội
blue-check Thủ tục mới về trích lục hộ tịch, đăng ký hành nghề luật sư tại Hà Nội
blue-check Bãi bỏ quy định về hộ khẩu khi đăng ký khai sinh
blue-check Lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử
blue-check Có được cải chính năm sinh trong giấy khai sinh?
blue-check Tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng như CCCD và hộ chiếu
blue-check Đăng ký hộ tịch trực tuyến tạm thời vẫn phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú
blue-check Các loại giấy tờ có thể sử dụng thay thế sổ hộ khẩu
blue-check Khi nào được cấp giấy khai sinh điện tử?
blue-check Về việc cấp giấy tờ hộ tịch điện tử trong thời gian chờ số hóa Sổ hộ tịch
blue-check Những cách kiểm tra thông tin cư trú thay cho sổ hộ khẩu
blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu
blue-check Quy trình khai sinh và đăng ký kết hôn trực tuyến (tại Hà Nội)
blue-check TP. Hà Nội sẽ triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trực tuyến kể từ 1/7/2022
blue-check Quy trình giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tại TP. HCM)
blue-check Có được cấp lại giấy khai sinh nếu sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ?