LuatVietnam

blue-check Quy trình cấp Thư đồng ý hoặc phản đối cho tổ chức tài chính quốc tế kinh doanh tại Việt Nam English attachment

Quyết định số 12/2022/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế (8 trang)
Posted: 10/5/2022 3:06:01 PM | Latest updated: 8/9/2022 11:13:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5449 | Vietlaw: 577
LuatVietnam

Văn bản quy định về trình tự, thủ tục cấp Thư phản đối hoặc không phản đối việc tổ chức tài chính quốc tế được thực hiện các hoạt động cho vay, góp vốn, tài trợ thương mại, bảo lãnh, hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động khác liên quan đến khu vực tư nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Cần lưu ý, Thư không phản đối được cấp theo quy định này không phải là giấy phép, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hay hàm ý bảo trợ cho tổ chức tài chính quốc tế được thực hiện các hoạt động nêu trên tại Việt Nam.

Hoạt động của các tổ chức tài chính quốc tế và các bên liên quan tại Việt Nam sau khi được cấp Thư không phản đối phải đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế, các quy định hiện hành của Việt Nam và thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Cơ quan chủ trì phải báo cáo Thủ tướng quyết định trong trường hợp có ý kiến phản đối của các bộ, cơ quan liên quan hoặc đề nghị cấp ý kiến không phản đối của các tổ chức tài chính quốc tế có các yếu tố không phù hợp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5449

Tệp đính kèm

enflag wordicon QD12-09052022TTg[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hiệp định - Điều ước

blue-check Quy trình cấp Thư đồng ý hoặc phản đối cho tổ chức tài chính quốc tế kinh doanh tại Việt Nam English attachment
blue-check Kế hoạch giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP
blue-check Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) English attachment
blue-check Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Từ 14/7/2021, Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức đã có hiệu lực tại Việt Nam
blue-check Toàn văn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh (a1pd ụng từ 1/5/2021)
blue-check Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh English attachment
blue-check Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Luật Ký kết thỏa thuận quốc tế 2020 English attachment
blue-check Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức English attachment
blue-check Công hàm sửa đổi về miễn thị thực giữa Việt Nam - Myanmar đã có hiệu lực từ 1/1/2020
blue-check Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) English attachment
blue-check Phê chuẩn Hiệp định CPTPP English attachment
blue-check Một số nhiệm vụ cấp bách để khai thác hiệu quả các FTA
blue-check Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa Việt Nam - Lào
blue-check Kế hoạch triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO (Hiệp định TF)
blue-check Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) English attachment
blue-check Hiệp định thương mại tự do Việt - Hàn (VKFTA)
blue-check ATIGA - Hiệp định mới về tự do thương mại trong khối ASEAN
blue-check Hiệp định về đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản (VJEPA)