LuatVietnam

blue-check Quy trình đăng ký doanh nghiệp từ 2021 English attachment

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (85 trang)
Posted: 11/1/2021 10:44:38 AM | Latest updated: 2/6/2022 8:06:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5127 | Vietlaw: 500
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp 2020 về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đó, tương tự Nghị định 108/2018/NĐ-CPstatus1 , Nghị định này tiếp tục miễn đóng dấu các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như: giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp... (khoản 5 Điều 4).

Tuy nhiên, Nghị định đã quy định rõ, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giữa bản điện tử lưu trên Cổng đăng ký doanh nghiệp có nội dung khác với bản giấy thì bản nào ghi đúng theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ có giá trị pháp lý (khoản 2 Điều 6).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài đó (khoản 2 Điều 10).

Cũng theo Nghị định mới, mã số doanh nghiệp sẽ đồng thời là mã số thuế và mã số đăng ký tham gia BHXH (khoản 1 Điều 8).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021.

Thay thế Nghị định 78/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 14/9/2015 và Nghị định 108/2018/NĐ-CPstatus1 ngày 23/8/2018.

Ghi chú
Về quy trình, thủ tục liên thông đăng ký doanh nghiệp với khai trình lao động, đăng ký tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn, tham khảo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP .
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-Jan-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5127

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND01_04012021CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Đăng ký kinh doanh

blue-check Không bắt buộc cập nhật CCCD của người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh English attachment
light-check Cá nhân đăng ký hành nghề dịch vụ lưu trữ không cần nộp hộ khẩu
blue-check Yêu cầu về giấy tờ khi đăng ký hộ kinh doanh tại Tp, HCM từ 10/1/2023
blue-check Thay mới 87 quy trình đăng ký doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tại Hà Nội
blue-check Danh mục TTHC về đấu thầu và đăng ký kinh doanh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công năm 2022
blue-check Bộ KH&ĐT yêu cầu dừng đăng ký hợp tác xã theo quy trình giấy
blue-check Bán hàng rong được miễn đăng ký kinh doanh
blue-check Về việc miễn phí công bố thành lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội
blue-check Chưa có hướng dẫn cho việc HTX đăng ký hoạt động lại trước hạn ngừng kinh doanh English attachment
blue-check Giải thích về chức năng đánh "dấu tích xanh" trên Hệ thống ĐKKD
blue-check [TP.HCM] Thay mới một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp từ 10/1/2022
blue-check 18 thủ tục mới ban hành và sửa đổi về đăng ký kinh doanh
blue-check Phòng ĐKKD giữ thẩm quyền từ chối hoặc chấp thuận tên doanh nghiệp English attachment
blue-check Đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng có được nộp hồ sơ dạng hình ảnh?
blue-check Từ 3/9/2021, TP. HCM giảm 50% lệ phí đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép lao động
blue-check Doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nội được hỗ trợ gói 500 HĐĐT
blue-check Trường hợp nào doanh nghiệp FDI được miễn đăng ký dự án đầu tư? English attachment
blue-check Có thể sẽ bỏ yêu cầu khai số điện thoại khi đăng ký doanh nghiệp
blue-check Thông tin về thời gian tạm ngưng để nâng cấp Cổng đăng ký doanh nghiệp năm 2021
blue-check Từ 1/5/2021, đã thay mới toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh