LuatVietnam

blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh

Công văn số 1604/TCT-KK ngày 16/5/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (13 trang)
Posted: 20/5/2022 7:46:10 AM | Latest updated: 23/5/2022 10:53:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5459
LuatVietnam

Cá nhân (không kinh doanh) sẽ bắt đầu được đăng ký thuế "trực tuyến" theo quy trình này kể từ ngày 18/5/2022 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bao gồm: đăng ký thuế lần đầu và thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Điểm đặc biệt của quy trình này là sau khi cá nhân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin cá nhân của người đăng ký thuế trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế/thay đổi thông tin đăng ký thuế. Cá nhân chỉ cần khai bổ sung những thông tin khác chưa có trong Cơ sở dữ liệu dân cư như email, số điện thoại, cơ quan trả thu nhập,...

Trường hợp thông tin cá nhân điền sẵn khớp đúng, hồ sơ sẽ được tiếp nhận; ngược lại, nếu thông tin cá nhân điền sẵn không khớp, hệ thống sẽ dừng nhận hồ sơ và yêu cầu cá nhân liên hệ cơ quan công an phường/xã để điều chỉnh lại thông tin.

Các thủ tục đăng ký thuế đối với cá nhân không kinh doanh đang được quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC và Thông tư 19/2021/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5459

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808
blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
blue-check Nhà cung cấp nước ngoài đã có thể đăng ký thuế online tại trang https://etaxvn.gdt.gov.vn English attachment
blue-check Từ 2022, nộp thay thuế TNCN của cá nhân kinh doanh phải có ủy quyền