LuatVietnam

blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)

Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 30/6/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về trình tự, thủ tục và hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán các khoản chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động từ nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (5 trang)
Posted: 4/7/2022 10:55:16 AM | Latest updated: 5/7/2022 1:15:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5487
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn các công đoàn tại TP. HCM về hồ sơ chứng từ và quy trình tạm ứng, thanh quyết toán các khoản chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động với Liên đoàn Lao động Thành phố.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5487

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Từ 4/3/2022, áp dụng quy chế mới để bổ nhiệm kế toán công đoàn
blue-check Hướng dẫn trích lập các Quỹ bằng số dư tài chính công đoàn tích lũy đến 31/12/2021
blue-check Năm 2022, 1/3 thành viên BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải là nữ
blue-check Cấm sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để cho vay và góp vốn kinh doanh
blue-check Những việc công đoàn phải chăm lo cho người lao động trong năm 2022
blue-check Hướng dẫn chia số dư tài chính công đoàn tích luỹ tại thời điểm 31/12/2021 cho các Quỹ
blue-check Các chính sách pháp luật mà công đoàn phải triển khai phổ biến năm 2022
blue-check Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn đã có thay đổi từ 1/3/2022
blue-check Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Điều chỉnh hạn mức chi tài chính của công đoàn cơ sở kể từ 1/3/2022
blue-check Chế độ chi tiêu của cơ quan công đoàn (áp dụng từ 1/3/2022)
blue-check Về việc nộp Báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng ký kết thỏa ước lao động vào tháng 3/2022
blue-check Liên đoàn lao động các tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động