LuatVietnam

blue-check Quy trình gia hạn trực tuyến thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng

Quyết định số 1187/QĐ-BHXH ngày 24/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công (4 trang)
Posted: 27/5/2022 6:55:51 AM | Latest updated: 27/5/2022 3:34:32 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định ban hành quy trình gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có tính giảm trừ mức đóng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH.

Theo đó, trường hợp cần gia hạn trực tuyến thẻ BHYT hộ gia đình có tính giảm trừ mức đóng, cá nhân vào Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH và kê khai đầy đủ các trường thông tin, bao gồm:

a) Thông tin Chủ hộ: Họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân;

b) Danh sách các thành viên có cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú đề nghị gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình: mã số thẻ BHYT, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quan hệ với chủ hộ, số tháng đề nghị gia hạn.

Sau khi cá nhân kê khai thông tin, Hệ thống sẽ tự động kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin về nơi cư trú/tạm trú; tình trạng tham gia BHYT của từng thành viên và tính chính xác số tiền phải đóng của từng thành viên theo thứ tự được giảm trừ mức đóng.

Người kê khai sẽ nhận được thông báo về số tiền phải đóng (có chi tiết số tiền đóng của từng mã thẻ BHYT) và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 24-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế